Projektin valmistelu

Laajenna tutkimus- ja innovaatiotoimintaasi EU:n Horisontti 2020 -ohjelman avulla. Tekes voi osallistua kansainvälisen yhteistyön rakentamisesta syntyviin kustannuksiin.

Kansainvälisen yhteistyön rakentaminen osana Tekesin rahoittamaa projektia

EU-projektin valmistelun kustannukset Tekes voi hyväksyvä vain, jos valmistelu on riittävällä tasolla kuvattu projektisuunnitelmassa. Kustannusten tulee olla  kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun projektiin nähden.