Eurooppalainen yhteistyö

EU:n Horisontti 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020.

Pk-yritykset ovat erityisasemassa: jopa 20 prosenttia avainteknologioiden kehitykseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun kohdistetusta budjetista suunnataan pk-yrityksille. Hakemukset lähetetään ja käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä.

Suomessa Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvia auttaa Tekesissä sijaitseva EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat -yksikkö EUTI. EUTIn lisäksi suomalaisosallistujia auttavat Horisontti 2020 -ohjelman sisältöalueisiin erikoistuneet kansalliset yhteyshenkilöt eli NCP:t (National Contat Points). Yhteyshenkilöt työskentelevät Tekesissä ja Suomen Akatemiassa.