Eurooppalainen yhteistyö

Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Eurostars – nopeammin kansainvälisille markkinoille

Eurostars logo

Eurostars-ohjelma on 34 osallistuvan maan yhteisohjelma, jota hallinnoidaan Brysselistä. Hakemukset arvioidaan yhteisillä kriteereillä ja Tekesin roolina on rahoituksen järjestäminen. Tekesin kansainvälistyville yritysasiakkaille Eurostars-projektit ovat hyvä vaihtoehto ja yhteistyön keino markkinaläheisyytensä ansiosta. Projektien osallistujat tulevat kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta. Osallistujat saavat Eurostarsista tukea yrityksensä kasvuun, löytävät uutta osaamista, uusia markkinoita ja voivat kasvattaa liiketoimintaansa. Osallistuminen Eurostarsiin herättää usein myös yksityisten sijoittajien mielenkiinnon.

Eurostars on tarkoitettu kasvaville pk-yrityksille

Projektin vetäjänä on oltava kasvava pk-yritys. Yrityksen on sijoitettava vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja kehitykseen (R&D performing SME). Tällaisten t&k-intensiivisten pk-yritysten on dominoitava koko projektibudjettia. Konsortion muita osallistujia voivat olla tutkimusorganisaatiot ja/tai suuret yritykset. Suomalaisosapuolten rahoitus tulee Tekesiltä. Rahoitus on avustusta ja ensisijaisesti pk-yrityksille tai ns. Midcap-yrityksille  (liikevaihto alle 300 miljoonaa euroa).

Haku Eurostarsiin

Konsortiot voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta milloin tahansa vuoteen 2020 asti. Kaksi kertaa vuodessa on koontipäivä Cut-off-Date, johon mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä. Seuraavat Cut-off-Datet ovat 1.3.2018 ja 13.9.2018. Projektikonsortion vetäjä tekee hakemuksen Eurostars-järjestelmään ja kaikki osallistujat täyttävät oman osuutensa. Koko hanke evaluoidaan Eurostarsissa asiantuntija-arviona, joka perustuu hakemuksessa lähetettyyn aineistoon.

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Kansainvälinen tutkimuksen ja liiketoiminnan asiantuntijoiden arviointipaneeli arvioi hakemukset ja pisteyttää ne (ranking). Projektit toteutuvat, kun osallistujien jäsenmaiden mahdollisuus rahoittaa projektia varmistetaan. Suomen osalta allokaatio 2017 on 2,5 miljoonaa euroa hakukierrosta kohti. Kun suomalaisyritys (ja muu organisaatio) on läpäissyt arvioinnin, Tekes tekee rahoituspäätöksen sovituin rahoitusprosentein ja rahoitusehtojensa mukaisesti.

Arviointi- ja rahoitusprosessi kestää noin neljä kuukautta.

Rahoitus Eurostarsiin

Vuoden 2016 hakukierroksilla tuki on avustusta sovituin Eurostars-ehdoin.

Tekesin hyväksymille kasvuyrityksille (Defined as a Growth Company) avustus myönnetään sovitun tukitason mukaan: 50% pk-yrityksille ja 40% alle 300 milj.euron liikevaihdon suuryrityksille. Muille yrityksille tukitasot ovat vastaavat, mutta yrityskohtainen maksimi on 60.000 euroa. Yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat saada Eurostars-rahoitusta Tekesistä, jos konsortiossa on tutkimus- ja kehitysintensiivisten pk-yritysten osuus vähintään puolet projektin koko budjetista. Tukitaso on 60% ja maksimi 60.000 € per organisaatio, tai jos suomalaisia Tekesin hyväksymiä pk-yrityksiä on vähintään kaksi mukana, maksimi on 120.000 €.

Projektien kesto on enintään kolme vuotta ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla parissa vuodessa projektin päätyttyä.

Ota yhteyttä

Tom Warras
Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)
Asiantuntija
p. 029 50 55839

Matti Evola
Asiantuntija
p. 029 50 55835

Sähköpostin muoto: etunimi.sukunimi (at) tekes.fi