Eurooppalainen yhteistyö

EUREKA-verkoston markkinalähtöisissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa yritykset verkottuvat kansainvälisesti ja kehittävät globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, prosesseja tai palveluja.

Johtavaa kansainvälistymistä

EUREKA-verkosto on eurooppalainen yhteistyömuoto, joka sopii erityisen hyvin yritysten keskinäisiin innovaatiohankkeisiin.

EUREKA-projektien avulla yrityksillä on mahdollisuus kansainvälistyä ja kehittää tuotteitaan yhteistyössä EUREKA-jäsenmaiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. EUREKA soveltuu kansainvälistyville, teknologiaansa kehittäville pk-yrityksille, joille yhteistyön nopea käynnistyminen on tärkeää.

EUREKAAN kuuluu 41 eurooppalaista maata ml. Turkki, Israel ja EU komissio. Lisäksi Kanada, Etelä-Korea, Etelä-Afrikka ja Chile ovat EUREKAn liitännäisjäseniä. Katso lisätietoa EUREKAn sivuilta.

EUREKA-projektin ansiosta kehitettävän tuotteen tai palvelun kaupallistaminen nopeutuu, erityisesti jos mukaan on saatu asiakkaita ja toimittajia sopivista maista. Usein projektin päätyttyä kehittäminen muuttuu luontevasti markkinointiyhteistyöksi.

Suomi on EUREKA-puheenjohtajamaa 2017-2018, lisätietoja puheenjohtajuudesta EUREKA-sivuilla.

Mikä on EUREKA-projekti?

EUREKA-projektit koostuvat kahdessa tai useammassa jäsenmaassa toteutettavasta osuudesta.

Nämä osuudet ovat tutkimus- ja kehitysprojekteja ja ne saavat julkista rahoitusta omassa EUREKA-jäsenmaassaan kansallisten käytäntöjen mukaan.

Yhteistyöosapuolet ovat pk-yrityksiä, suuryrityksiä ja tietyin edellytyksin tutkimuslaitoksia tai yliopistoja. Suomalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea EUREKA-projektilleen rahoitusta Tekesistä tai osallistua projektiin omalla kustannuksellaan.

Projektikumppaneiden kannattaa valmistella hankkeita omien maiden EUREKA-projektikoordinaattoreiden kanssa, sillä julkisen rahoituksen saatavuus vaihtelee maittain. Tekes rahoittaa projekteja normaalien periaatteiden mukaisesti.

Monissa maissa EUREKA-hyväksyntä on edellytys julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen saamiselle.

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

 

Valitse oikea EUREKA-projektimuoto

EUREKA-yhteistyö toteutetaan joko Eurostars-projekteina, EUREKA-klusterihankkeina tai yksittäisinä EUREKA-projekteina.

Eurostars on pk-yritysten yhteistyömuoto, jonka kaikissa projekteissa pk-yritykset ovat enemmistönä. Klusteriprojektit ovat suuria projektiryppäitä, jotka liittyvät EUREKAn hyväksymiin aihealueisiin, ns. klustereihin, ja ne saavat julkista rahoitusta hakujen kautta. Myös yksittäinen EUREKA-projekti on mahdollinen.

Eurooppalaisten yritysten lisäksi tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat osallistua EUREKAn eri projektimuotoihin.

Yhteyshenkilöt apuna

EUREKA-jäsenmaiden kansalliset toimistot opastavat ja neuvovat EUREKAn menettelytavoista ja projektiyhteistyöstä kiinnostuneita.

Suomalaisten osallistuminen EUREKA-projekteihin hyväksytetään Tekesissä sijaitsevan Suomen EUREKA-toimiston kautta. Toimisto opastaa osallistujaa projektihakemuksen valmistelussa ja hoitaa EUREKA-verkoston kanssa hakemuskäsittelyn. Projektiosallistuja saa tarvitessaan tukea EUREKA-toimistolta projektin koko keston ajan (ks. Ota yhteyttä).

EUREKA-klusterit (klikkaa auki)

EUREKA-klusterien tavoitteena on kehittää Euroopan kilpailukyvylle merkittäviä geneerisiä teknologioita, jotka liittyvät suurelta osin ICT-alueelle, energiaan ja bioteknologiaan.

Klusterit ovat Euroopan huipputeollisuuden aloitteita ja merkittäviä oman toimialansa kansainvälisten tavoitteiden toteuttajia.  Ne ovat pitkäkestoisia, laajoja kokonaisuuksia, kuten Tekesin ohjelmat.

Tekes osallistuu teollisuuden rinnalla usean klusterin toimintaan sekä klusteriprojektiehdotusten arviointiin yhdessä muiden Euroopan maiden julkisten rahoittajien kanssa.

Klustereita on käynnissä kuusi.

Klusterit järjestävät kaksivaiheisia projektihakuja, joista tiedotetaan klusterien verkkosivuilla. Projektiehdotusten sisältö arvioidaan kansainvälisesti. Rahoitushakemukset käsitellään ja arvioidaan myös kansallisesti.

Projektiehdotusten valmistelua varten klusteritoimistot järjestävät valmistelupäiviä. Tilaisuuksissa kootaan yhteen projektiyhteistyöstä kiinnostuneita yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia ideoimaan ja jalostamaan projektiehdotuksia sekä muodostamaan konsortioita. Lyhyet projektiehdotukset toimitetaan klusteritoimistolle ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ehdotusten arvioinnin jälkeen toimisto pyytää jatkoon valituista ehdotuksista yksityiskohtaisen projektisuunnitelman.

Projektisuunnitelma arvioidaan kansainvälisesti, ja klusteriin hyväksytyt projektit saavat EUREKA-hyväksynnän. Tämän jälkeen osallistujat voivat hakea osuuksilleen julkista rahoitusta kansallisista lähteistä, Suomessa Tekesiltä (ks. Yhteisprojektit).

Tekes osallistuu teollisuuden rinnalla klusteritoimintaan ja ehdotusten arviointiin yhdessä muiden Euroopan maiden julkisten innovaatiorahoittajien kanssa. Lisätietoja antavat kunkin klusterin Suomen yhteyshenkilöt Tekesissä (ks. Ota yhteyttä).

EUREKA-yksittäisprojektit (klikkaa auki)

EUREKA-yksittäisprojektit ovat yritysten tarpeista lähteviä markkinoita lähellä olevia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Markkinalähtöisissä yritysvetoisissa yksittäisprojekteissa Tekes rahoittaa pääsääntöisesti yrityksiä. Tutkimusorganisaatioiden osuus niissä voi olla tutkimusalihankintaa.

Yksittäisprojektien hakemuksia voi jättää miltä tahansa aihealueelta ja haku on jatkuva. EUREKA-hyväksyntä myönnetään neljästi vuodessa.

Projektiehdotuksen vetäjä on tyypillisesti yritys, joka kokoaa kansainvälisen projektiryhmän. Osallistujia tulee olla vähintään kahdesta EUREKA-maasta. Vetäjä vastaa projektikuvauksen laatimisesta sekä sen toimittamisesta kansalliseen EUREKA-toimistoon. Katso ohjeet projektin käynnistämiseen.

EUREKA-hyväksyntään tarvitaan projektikuvauksen ja yhteistyösopimuksen lisäksi Tekesin myönteinen rahoituspäätös tai vahvistus osallistujien omasta rahoituksesta.

Projektihakemuksen tulee olla määräaikaan mennessä kaikilta osin valmis vietäväksi EUREKAn päätöskäsittelyyn. Suomessa EUREKA-projektihakemuksen käsittelee EUREKA-toimisto Tekesissä, joka opastaa projektivalmisteluun ja julkisen rahoituksen hakemiseen. Hakulomake löytyy EUREKAn verkkosivuilta.

Ota yhteyttä (klikkaa auki)

Tom Warras
EUREKA NPC-rymän puheenjohtaja
p. 029 50 55839

Matti Evola
Kansallinen EUREKA-projektikoordinaattori (NPC)
p. 029 50 55835

Sähköpostin muoto: etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

Suomen EUREKA-toimisto
Tekes
PL 69, käyntiosoite Porkkalankatu 1, Ruoholahti
00101 Helsinki

Suomen klusteriyhteyshenkilöt

ITEA 3
Ohjelmistointensiiviset järjestelmät
Erkki Hietanen, Hannu Nurmi

CELTIC-PLUS
Tietoliikenne
Erkki Hietanen, Hannu Nurmi

ECSEL
Elektroniikkakomponentit ja -järjestelmät
Kimmo Ahola, Kari Leino, Kari Markus

EURIPIDES2
Mikrosysteemit ja elektroniikan pakkausteknologiat
Kari Leino

CATRENE
Mikro- ja nanoelektroniikka
Kari Leino

ACQUEAU
Veteen liittyvät teknologiat ja innovaatiot
Tuomas Lehtinen

Metallurgy Europe
Metallurgia ja materiaalit
Matti Evola

Sähköpostin muoto: etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

www