Eurooppalainen yhteistyö

Euroopan avaruusjärjestö ESA


Euroopan avaruusjärjestö ESA on monikansallinen avaruusalan tutkimusorganisaatio. Se kehittää eurooppalaista satelliittien käyttöön perustuvaa tieteellistä tutkimusta, avaruusalusten teknologioita ja hyödyntää yritysten osaamista avaruusteknologian käytössä maan päällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes rahoittavat Suomen ESA-jäsenyyttä ja osallistumista ESAn ohjelmiin vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. ESAn projekteissa yritykset ja tutkimusryhmät pääsevät mukaan korkeatasoiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Suomalaista teknologiaa on käytetty mm. useissa ESAn satelliiteissa, kuten Planckissa ja Galileoissa.

Avaruudessa käytettäviltä teknologioilta vaaditaan korkeaa laatua ja käyttövarmuutta. Kehityshankkeet ovat pitkäkestoisia, laajoja ja kansainvälisiä. Osallistuminen ESAn projekteihin on meriitti yritykselle ja osoitus osaamisen kansainvälisestä tasosta.

Miten ESA toimii?

ESA hankkii tarjouskilpailuilla teknologioita toteuttamiinsa satelliitteihin. ESA rahoittaa satelliittien rakentamisen lisäksi teknologiaprojekteja, joissa kehitetään esim. elektroniikkakomponentteja ja järjestelmiä, ohjelmistoja, materiaaleja, ja tietoliikennejärjestelmien teknologioita. Osa projekteista kehittää kaukokartoituksen, tietoliikenteen ja paikannuksen sovellutuksia.

Kenelle ESA sopii ja miten mukaan?

ESA sopii yrityksille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja toteuttaa yhteistyötä eurooppalaisissa projekteissa. Tutkimuslaitokset osallistuvat ESAn projekteihin useimmiten yrityksen kumppanina

Yritykset pääsevät mukaan projekteihin vastaamalla ESAn tarjouspyyntöihin joko yksin tai konsortion osana. Teknologiahankkeissa suomalaisten yritysten kannattaa usein jättää tarjouspyyntö yhdessä tutkimuslaitosten kanssa.

Satelliittihankkeiden tilauksista vastaa yleensä satelliitille valittu pääurakoitsijayritys. Kaikki ESAn tarjouspyynnöt julkaistaan EMITS-tarjoustietokannassa. Tietoa aiheesta saa myös ESAn teollisuusportaalista.

Suomi osallistuu seuraaviin ESAn ohjelmiin:

  • kaukokartoitusohjelma
  • navigointiohjelma
  • tietoliikenneohjelma
  • teknologiaohjelma
  • avaruustiedeohjelma

Tekesistä saa lisätietoa ESAn tarjoamista mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Euroopan avaruusjärjestön tarjoamista mahdollisuuksista saat Tekesin asiantuntijoilta.

Lue lisää

Tekesin ylläpitämä Space Finland -sivusto tarjoaa yrityksille lisätietoa mm. ESAn ohjelmista ja projekteista.

 

 

 

 

 

 

Kuva: ESA (Planck)