Eurooppalainen yhteistyö

Euroopan avaruusjärjestö ESA


Euroopan avaruusjärjestö ESA on monikansallinen avaruusalan tutkimusorganisaatio. Se kehittää eurooppalaista satelliittien käyttöön perustuvaa tieteellistä tutkimusta, avaruusalusten teknologioita ja hyödyntää yritysten osaamista avaruusteknologian käytössä maan päällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tekes rahoittavat Suomen ESA-jäsenyyttä ja osallistumista ESA:n ohjelmiin vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. ESA:n projekteissa yritykset ja tutkimusryhmät pääsevät mukaan korkeatasoiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Suomalaista teknologiaa on käytetty mm. useissa ESA:n satelliiteissa, kuten Planckissa ja Galileoissa.

Avaruudessa käytettäviltä teknologioilta vaaditaan korkeaa laatua ja käyttövarmuutta. Kehityshankkeet ovat pitkäkestoisia, laajoja ja kansainvälisiä. Osallistuminen ESA:n projekteihin on meriitti yritykselle ja osoitus osaamisen kansainvälisestä tasosta.

Miten ESA toimii?

ESA hankkii tarjouskilpailuilla teknologioita toteuttamiinsa satelliitteihin. ESA rahoittaa satelliittien rakentamisen lisäksi teknologiaprojekteja, joissa kehitetään esim. elektroniikkakomponentteja ja järjestelmiä, ohjelmistoja, materiaaleja sekä tietoliikennejärjestelmien teknologioita. Osa projekteista kehittää kaukokartoituksen, tietoliikenteen ja paikannuksen sovellutuksia.

Kenelle ESA sopii ja miten mukaan?

ESA sopii yrityksille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja toteuttaa yhteistyötä eurooppalaisissa projekteissa. Tutkimuslaitokset osallistuvat ESA:n projekteihin useimmiten yrityksen kumppanina.

Yritykset pääsevät mukaan projekteihin vastaamalla ESA:n tarjouspyyntöihin joko yksin tai konsortion osana. Teknologiahankkeissa suomalaisten yritysten kannattaa usein jättää tarjouspyyntö yhdessä tutkimuslaitosten kanssa.

Satelliittihankkeiden tilauksista vastaa yleensä satelliitille valittu pääurakoitsijayritys. Kaikki ESA:n tarjouspyynnöt julkaistaan EMITS-tarjoustietokannassa. Tietoa aiheesta saa myös ESAn teollisuusportaalista.

Suomi osallistuu seuraaviin ESAn ohjelmiin:

  • kaukokartoitusohjelma
  • navigointiohjelma
  • tietoliikenneohjelma
  • teknologiaohjelma
  • avaruustiedeohjelma

Tekesistä saa lisätietoa ESA:n tarjoamista mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Lisätietoa Euroopan avaruusjärjestön tarjoamista mahdollisuuksista saat Tekesin asiantuntijoilta.

Lue lisää Suomen avaruustoiminnasta 

Space Finland -sivusto tarjoaa tietoa mm. ESA:n ohjelmista ja projekteista sekä avaruuteen liittyvästä liiketoiminnasta ja tutkimuksesta. Tutustu sivustoon, www.spacefinland.fi.

 

 

 

 

 

 

Kuva: ESA (Planck)