Eurooppalainen yhteistyö

COST – tutkimusryhmien eurooppalaista yhteistyötä

COST-toimia (COST Actions) käynnistetään tutkijoiden esittämistä aiheista kaikilta tieteen ja teknologian aihealueilta poikkitieteellisyyttä ja verkostoitumista korostaen. COST tarjoaa yhteistyön johtamisen kokous- ja sihteeristöpalveluja, korvaa kokousten osallistumiskuluja, rahoittaa nuorten tutkijoiden lyhytaikaisia vierailuja sekä tukee yhteisten tutkimustulosten julkistamista.

COST-toimiin osallistuvilla tutkimusryhmillä tulee olla kansallinen rahoitus omalle tutkimukselleen. Hankkeissa tulee olla osallistujia vähintään viidestä COST-toiminnan jäsenmaasta*.

COST-toiminnalla halutaan tukea erityisesti nuorten tutkijoiden ja uusien tutkimusryhmien verkostomaista yhteistyötä uusilla tieteen ja teknologian aihealueilla. Vaikka toiminta on Eurooppa-keskeistä, verkostoihin halutaan tutkimusryhmiä kaikkialta maailmasta.

Osallistumalla COST-toimiin saa viimeisintä tietoa omalta tutkimusalalta. COST on hyvä keino uusien tutkimusyhteyksien muodostamiseen ja jo toimivien kontaktien tiivistämiseen. Useat EU:n tutkimuksen puiteohjelmien hankkeiden konsortiot ovat muodostuneet COST-yhteistyön pohjalta.

Vuosittain käynnistetään noin 80 nelivuotista COST-hanketta. Hanke-ehdotuksia arvioidaan kahdesti vuodessa.

Toimintaa ohjaavat siihen liittyneiden maiden edustajat. COST-hankkeiden yhteistyön rahoitus tulee Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelmasta.

Lisätietoja

www.cost.eu

* COST-jäsenmaina ovat Euroopan unionin jäsenmaat, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Makedonia, Montenegro, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki sekä Israel liitännäismaana.

COST-toimen perusteet
COST-toimen käynnistäminen
Johtoryhmän muodostaminen
Liittyminen mukaan

Yhteyshenkilöt

Suomen kansallinen COST-yhdyshenkilö ja Suomen CSO-edustaja
Asiantuntija Hannu Juuso
Tekes
puh. 029 50 55732
etunimi.sukunimi(at)tekes.fi

Suomen CSO-edustaja
Yksikön johtaja Arja Kallio
Suomen Akatemia
puh. 029 53 35037
etunimi.sukunimi(at)aka.fi