Viranomaiset kirittämään drone-alaa

Suomeen on lyhyessä ajassa syntynyt poikkeuksellisen paljon RPAS eli drone-alan yrityksiä. Into yrittämiseen ponnistaa yritysmyönteisestä lainsäädännöstä, vahvasta ICT-osaamisesta ja runsaasta vapaasta ilmatilasta. Monelle yrittäjälle kehityksen kapeikon muodostaa pienet ja kapea-alaiset tarjouspyynnöt, jotka eivät kannusta investoimaan kehitystyöhön tai laitekantaan.

Drone AirSuuri osa drone-alan yrityksistä on pieniä ja paikallisia. Monet yritykset haluaisivat erikoistua ja kasvaa. Liiketoiminta ja jalostusarvo kehittyisi esimerkiksi liittämällä droneen sensoreita ja analysoimalla dataa erilaisiin asiakastarpeisiin.

"Yritykset näkevät, että julkinen sektori voisi omilla hankinnoillaan merkittävästi vivuttaa alan kehittymistä", sanoo Piia Moilanen Tekesistä.

"Hyvä esimerkki julkisen sektorin voimasta on tuore Euroopan meriturvallisuusviraston EMSAn innovatiivinen hankinta. Tarjouskilpailuissa pärjäsi suomalainen Aeromon Oy, jolle pääsy EMSAn tilaamaan Euroopan laajuiseen päästömittausten järjestelmään motivoi kasvattamaan kehitys- ja kansainvälistymisinvestointeja ", Moilanen jatkaa.

Julkiset toimijat kyllä ymmärtävät, mitkä mahdollisuudet sektorin vuosittaisissa noin 27 miljardin hankinnoissa piilee. Tahto ei vain millään konkretisoidu riittäviksi teoiksi ja hankinnoiksi. Drone-pohjaisissa ratkaisuissa isojen ja vaikuttavien hankintojen tekeminen näyttää lisäksi usein edellyttävän monien viranomaisten seuranta- ja mittaustarpeiden yhdistämistä tarjouspyyntöön. Näiden yhteishankintojen valmistelu jää helposti ei-kenenkään-maalle.

Tulevaisuuden tähtiyrityksillä ei ole aikaa odottaa vuosia ensimarkkinoille pääsyä. Siksi Tekes haluaa olla vauhdittamassa suomalaisen referenssimarkkinan syntymistä. Työkaluna Tekesillä on 50 prosentin avustus julkisten innovatiivisten hankintojen valmisteluun. Sillä voidaan tehdä esimerkiksi tilaajien yhteisten tarpeiden kartoitusta, haastaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja, kompensoida kehityskustannuksia yrityksille sekä kokeilla ja pilotoida uusia ratkaisuja ennen varsinaisia hankintoja. Lisäksi julkiset toimijat voivat saada liikkeelle lähdön vauhdittajaksi julkisten innovatiivisten hankintojen kokeneen sparraajan Mia Toivasen Owal Groupista.

Markkinoiden haastaminen ja edelläkävijämarkkinoiden edistäminen voisi synnyttää tarjoajapuolelle aivan uusia yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan ratkaisuja tilaajille palveluina. Tällöin tilaajien ei tarvitse lainkaan investoida laitteisiin ja niiden käyttöaste saadaan maksimoitua.

"Etsimme nyt potentiaalisia julkisen sektorin tarpeita, joissa droneja voitaisiin hyödyntää palvelun tai tiedon tuottamisessa. Tavoitteena on tarpeiden kartoitus, synergioiden löytäminen ja yhteispilottien aikaansaaminen tämän kesän ja syksyn aikana" kertoo Mia Toivanen.

Lisätietoja

Mia Toivanen
Puh. 040 5667 536
mia.toivanen(at)owalgroup.com

Piia Moilanen
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen(at) tekes.fi

Kuva: Pohjonen Group Oy

Sanna Nuutila