Uutta liiketoimintaa kuntoutuspelien avulla

Turun AMK:n, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston uudessa Tekesin rahoittamassa tutkimusprojektissa tehdään laaja vaikuttavuustutkimus pelillisille kuntoutusratkaisuille. Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE) -projektilla vastataan globaaliin, kasvavaan tarpeeseen digitaalisista terveysteknisistä ratkaisuista ja uusista tehokkaista toimintatavoista kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa. Projekti tehostaa suomalaisten yritysten tuotteiden kaupallistamisedellytyksiä ja vientipotentiaalia erityisesti Aasian markkinoille.

Terveydenhuollossa on tarve globaaleille, aidosti vaikuttaville ja helppokäyttöisille digitaalisille kuntoutusratkaisuille. Tutkimusprojektissa on mukana laaja joukko kuntoutus-, peli- ja teknologia-alan yrityksiä, joiden ratkaisuista haetaan kokeillen paras ratkaisu vaikuttavuustutkimukseen. Markkinat ovat suuret ja kansainväliset. Mukana ovat Suunto, PhysioTools, SE Innovations Oy, eHoiva, Lingsoft, GoodLife Technologies ja terveysteknologiayritys Kiinasta.

"Tutkimuslaitoksilla on keskeinen rooli toimintatapojen muutoksen mahdollistajana ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjänä", pohtii tutkimusvastaava Mika Luimula Turun AMK:sta.

"Tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää pelillisten etäteknologiaa hyödyntävien kuntoutusmenetelmien käytettävyyttä, toteutettavuutta ja ennen kaikkea vaikuttavuutta kuntoutusprosessiin", kertoo professori Ari Heinonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Uusi toimintatapa ja yhteistyömalli

Teknologiakehityksen näkökulmasta katsottuna digitalisaation työkalut eli teknologiset ratkaisut ovat varsin pitkälti jo olemassa. Yksittäisiä sensoreita tai laitteita ei siis tarvitse kehittää. Hankkeen teknologinen näkökulma onkin yhteensopivuudessa, vaikuttavuudessa ja osallistujien kanssa luo-tavan yhteistyömallin rakentamisessa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa projektisuunnitelmassa kuvatun arkkitehtuurin pohjalta uusi toimintatapa kuntoutusalalle. Lisäksi tiivis yhteistyö Kiinan, Japanin ja Singaporen kumppaneiden kanssa avaa kattavat kansainväliset näkymät suomalaisyrityksille.

"Arkkitehtuuria tullaan testaamaan pala palalta erinäisin teknologisin kokeiluin sekä kehittämällä taustajärjestelmää. Testausta jatketaan käytettävyys- ja vaikuttavuustutkimuksin ja rinnalla käydään koko ajan tiivistä vuoropuhelua yritysyhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena kansainvälisen bisnesekosysteemin luominen", kiteyttää Luimula.

Lisätietoja

Mika Luimula, yliopettaja
Turun AMK, Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat tutkimusryhmä
Puh. 040 355 0839

Ari Heinonen, professori
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
Puh. 040 805 3551

Timo Jämsä, professori
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Puh. 029 448 6001

 

Pia Mörk