Tekesin palkkaerittely ja tarkastusraporttipohjat uudistuvat

Palkkaerittelyä on uudistettu asiakaspalautteen perusteella ja uusi pohja on otettu käyttöön 10.4.2017. Myös tilintarkastajan tarkastusraportit on päivitetty.

Palkkaerittely Y4

Palkkaerittelyn tietosisältöä ja laskentaperusteita on yksinkertaistettu ja tiivistetyt ohjetekstit on sisällytetty sarakkeiden kommentteihin.

Aikaisemmin laskennassa käytössä ollut tuntipalkka on korvattu ehtojen mukaisella projektille kohdistuvan palkan osuudella kokonaistyöajan rahapalkasta. Lomake ohjaa laskemaan projektille kohdistuvan työajan ja kokonaistyöajan suhteen prosentteina. Raportointijaksolla maksetusta kokonaisrahapalkasta Tekesille tilitetään prosenttiosuuden mukainen osuus projektin rahapalkkana.

Tilintarkastajan tarkastusraportit

Myös tilintarkastajan tarkastusraporttipohjat on päivitetty. Jokaiselle Tekesin rahoitusehtokokonaisuudelle on laadittu oma raporttipohja, joten raportteja on nyt lukumääräisesti enemmän. Kuitenkin oikean raportin löytyminen on helpompaa, kun rahoituspäätöstä koskevien ehtojen nimen perusteella löytyy myös raporttipohja.

Jos asiakkaillamme tai tilintarkastajilla on kysyttävää palkkaerittelyyn tai tarkastusraporttipohjiin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä 

  • Rahoituspäätöksessä nimettyyn rahoitustarkastajaan 
  • Tilitysten ja raportoinnin neuvontanumeroon 029 50 55050
  • Maksatuspalvelujohtaja Anne Kleemolaan p. 029 50 55653

Palkkaerittely ja tilintarkastajan tarkastusraporttipohjat löytyvät Lomakkeet-sivulta.

Susanna Nummi