Tempo-projektien raportointi Tekesiin muuttuu helpommaksi

Tekes aloittaa kesäkuun alussa kokeilun, jossa helpotetaan Tempo-rahoituksen raportointia. Yritysten, joille on tehty Tempo-rahoituspäätös 1.6.2017 jälkeen, ei tarvitse raportoida projektin toteutuneita kustannuksia eikä toimittaa tilintarkastajan tarkastusraporttia Tekesiin.

"Monet kokevat raportoinnin raskaaksi. Raportoinnin uudistuksella annamme yrityksille mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen", sanoo Olavi Keränen, Tempo-rahoituspalvelun tuotepäällikkö.

Tempo-rahoituksella alle 5-vuotias kasvuyritys voi muun muassa testata liikeideansa toimivuutta uudella vientimarkkinalla, selvittää tuotteen kysyntää ja hankkia palautetta asiakkailta. Tekesin enimmäisrahoitus Tempo-projekteille on 50 000 euroa.

Yrityksen on edelleen tärkeää seurata Tempo-projektin kustannuksia ja säilyttää materiaali Tekesin rahoituksella hankituista ostopalveluista sekä tiedon projektin työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista. Kokeilun aikana Tekes pyytää tarkemman kustannusselvityksen satunnaisesti valituilta projekteilta.

Tekes seuraa saavutettuja tuloksia

Hakiessaan Tempo-rahoitusta yritys kertoo suunnitelmistaan projektisuunnitelmassa, jota käydään läpi Tekesin asiantuntijan kanssa. Yritys ja Tekes sopivat yhdessä projektin konkreettisista tavoitteista, jotka kirjataan Tekesin rahoituspäätökseen. Projektin lopussa yritys raportoi Tekesiin, miten tavoitteet on saavutettu.

"Joskus tavoitteisiin ei syystä tai toisesta päästä. Tärkeintä meidän kannaltamme on, että Tekesin rahoitusta on käytetty aidosti niiden päämäärien saavuttamiseen, jotka projektin alussa on sovittu", Olavi Keränen selventää.

Tekes voi pyytää yritykseltä selvitystä tehdystä työstä ja kustannuksista. Jos selvityksessä käy ilmi, että Tekesin rahoitusta ei ole käytetty projektisuunnitelman mukaisesti, Tekes voi periä rahoituksen takaisin.

Tempo-projektien raportointia koskeva kokeilu kestää 1.6.2017 - 31.5.2018. Se koskee vain yrityksiä, joille on tehty Tempo-rahoituspäätös 1.6.2017 jälkeen. Muissa Tekesin rahoituspalveluissa raportointi ei muutu.

Kokeilussa sovelletaan niin kutsuttua julkisen rahoituksen kertakorvausmallia. Muun muassa ELY-keskukset ja Euroopan komissio käyttävät samaa raportointikäytäntöä pienissä julkisrahoitteisissa projekteissa.

Tempo-projektien raportoinnin muutokset lyhyesti

  • Tempo-rahoituksen raportointikäytäntö muuttuu niillä yrityksillä, joiden Tempo-rahoituspäätös on tehty 1.6.2017 tai sen jälkeen.
  • Tekes ei pyydä kokeiluun kuuluvilta yrityksiltä kustannustilitystä eikä tilintarkastajan tarkastusraporttia loppuraportin yhteydessä.
  • Projektin lopussa yritys raportoi Tekesiin projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy.

Lisätietoa Tempo-rahoituksesta

 
Lisätietoa

Asiantuntija Olavi Keränen, Tekes
puh. 029 50 55932

Eeva Landowski