Suomi eturintamaan – alustataloudesta kasvua edistävä työkalu

Suomen pitää olla eturintamassa tekoälyn, seuraavan sukupolven verkkojen, lohkoketjujen ja muiden datatalouden mahdollistajien hyödyntämisessä. Digitaaliset alustat järjestävät globaalien markkinoiden arvonluonnin uudella tavalla. Näin todetaan TEM:n johdolla kirjoitetussa raportissa, joka sisältää tiekartaston siitä, miten edistetään alustatalouden eli datapohjaisen ja skaalautuvan globaalin liiketoiminnan kehittämistä Suomessa.

Raportti julkistettiin 23.10.2017 Finlandia-talossa Suomi ja tekoäly alustatalouden aikakaudella -tapahtumassa. Tilaisuudessa esiteltiin myös Tekoälyn ohjausryhmän väliraportti.

Alustatalous on työkalu, joka kannattaa ottaa aktiivisesti käyttöön sekä yritystoiminnan kasvua että koko yhteiskunnan tuottavuutta edistäväksi välineeksi. Suomi lähtee tässä liikkeelle muiden Euroopan maiden tapaan takamatkalta tunnettuihin amerikkalaisiin ja kiinalaisiin kaupankäynnin alustoihin verrattuna. Pääasiassa teollisia laitteita ja välituotteita vievälle Suomelle erityisen mielenkiintoinen mahdollisuus on teollisten ostajien alustojen synty kulutustavaroiden alustojen rinnalle.

Ainutlaatuinen työkalupakki Suomelle

– Tiettävästi yksikään valtio maailmassa ei ole vielä jäsentänyt alustatalouden mahdollisuuksia näin laajasti eli laatinut tiekarttaa ja työkalupakkia edetä systemaattisesti asiassa. Suomi voi olla jatkossa edelläkävijä ja rohkea uudistaja, jonka eteneminen houkuttelee investointeja Suomeen, luo uusia vientiin kelpaavia ratkaisuja ja nostaa meidät suunnannäyttäjäksi. Miksi pitäisi tyytyä vähempään, kysyy kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Raportin mukaan alustatalouden kasvun mahdollistaminen on strateginen valinta, joka edellyttää sen mukaisia toimia. Alustatalouden kasvuvision mukaan Suomesta rakennetaan dynaaminen alustatalouden toimintamalleja toteuttava yhteiskunta, jossa kansalaiset saavat laadukkaat palvelut ja yritysten on mahdollista ja kannattavaa investoida alustatalouden liiketoimintamallien kehitykseen.

Vision toteuttaminen vaatii tuekseen uudentyyppisen kumppanuusmallin. Se yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin avainpäättäjät määrittelemään kansallisen alustatalouden suunnittelun ja toteutuksen tulevaisuuden suunnan ja tavoitteet. Raportissa tätä mallia kutsutaan uudeksi kilpailukykykumppanuudeksi.

Data ja palvelut kilpailukyvyn ydin

– Tämän päivän ja huomisen Suomessa kasvua on haettava palvelullistamisesta, dataan perustuvasta arvonluonnista ja verkostomallien hyödyntämisestä. Alustatalouden aikakaudella kasvu on toteutettavissa digitaalisten ratkaisujen innovatiivisilla yhdistelmillä, toteaa Pekka Sivonen Tekesistä.

Alustatalous on internetin kehityksestä kummunnut, nopeasti vakiintuva liiketoiminnan organisoitumismalli, jota käytetään erityisesti skaalautuvien palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen. Kuluttaja-alustat rakentuvat ekosysteemeiksi, joissa alustan luojan ympärillä on satoja miljoonia asiakkaita ja satojatuhansia tuotteiden ja palvelujen tarjoajia. Teollisille toimialoille on syntymässä samanlaisia toimintamalleja. Myös esimerkiksi liikenteen, terveyden ja koulutuksen alustat ovat kehittymässä nopeasti.

TEM:n ja Tekesin Alustatalouden tiekartasto -hankkeessa on ollut mukana yli 300 asiantuntijaa 70 yrityksestä sekä laajasti yhteiskunnallisia toimijoita. Business Finland -verkosto ryhtyy toteuttamaan alustatalouden ja tekoälyn mahdollisuuksiin tarttuvaa kehitystyötä, joka perustuu yritysten kehittämiin ratkaisuihin ja julkiseen tietoon. Alustatalouden tiekartasto ja tekoälyn hyödyntämisohjelma ovat hallituksen kärkihankkeita.

Tutustu Digitaalisen alustatalouden tiekartastoon tästä

Lisätiedot

Kaupallinen neuvos
Pekka Lindroos
TEM
puh. 050 396 3313

Johtaja
Pekka Sivonen
Tekes
puh. 045 8950 966

Kaj Nordgren