Organisaation kehittäjät Muutosjohtamisen Learning Camp:illa Helsingissä

Muutosta on ilmassa, aina ja onneksi! Muutosjohtamisen Learning Camp kokosi yhteen parikymmentä työpaikkojen kehittämisestä innostunutta. Ideana oli muutaman tunnin aikana kokea jotain yhdessä, jotain tärkeää ja merkityksellistä. Aurinkoisen maiseman ympäröimänä jaettiin ajatuksia siitä, miten työelämän muutoksissa menestytään ja miten niitä muutosta saadaan aikaan ja johdetaan. Yhteisen hetken tavoitteena oli toisaalta antaa makupaloja Learning Camp-työskentelystä ja toisaalta kertoa Learning Campeista tehdyistä oivalluksista. Helsingin Camp toimi päätöstilaisuutena Tekesin Liideri-ohjelmassa toteutetulle ThinkTank-oppimista havainnoineelle tutkimus- ja kehittämistyölle Satakunnassa.

Learning Camp perustuu yhteiseen ThinkTank-tyyliseen kokemusten jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Niiden avulla saadaan yritysten johtajat keskustelemaan avoimesti ja luottamuksellisesti keskenään. Kun ihmiset viedään pois tyypillisistä työntekoympäristöistään sekä fyysisesti että henkisesti ja luodaan intensiivinen, herätteitä tarjoava luottamuksellinen ilmapiiri, alkavat ajatukset virrata ja uusia syntyä. Vahvana johtoajatuksena on osallistujien aktiivinen oma rooli, rauhallinen läsnäolo ja syvällinen pohdinta.

ThinkTank-oppimista kokeiltiin yhdessä viiden muutoskyvykkään yrityksen johtajaporukan, Prizztech Oy:n coachien ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkijoiden kesken. Tutkijat pureskelivat aikaansaannoksia professori Ulla Hytin innostamana ja kaikki oppivat!

Ajatteluaika itselle kiinnostavien henkilöiden kanssa on aina arvokasta! Tämä todistettiin taas kerran Munkkiniemessä helmikuussa Alvar Aallon ateljeessa.