Erika Heiskanen: Lean – oikotie onneen?

Kukapa ei haluaisi tehokkaampaa, joustavampaa, innovatiivisempaa ja kannattavampaa organisaatiota. Lean lupaa kaikkea tätä, joten ei ole yllätys, että siitä on tullut houkutteleva malli eri bisneksiin, nykyään myös palvelualoille ja luovaan työhön. Monessa yrityksessä ei olla kuitenkaan kyetty lunastamaan näitä ilmassa leijuvia lupauksia leanin avulla.

Tyypillisesti Leanin käyttöönotossa on kompastuttu liian työkalulähtöiseen ajatteluun. Mikäli yrityksessä ei ole ymmärretty, mitä Lean edellyttää yhteiseltä kulttuurilta, arvoilta ja toimintatavoilta, jää ”liinaus” päälleliimatuksi ja toivotut taikatemput toteutumatta. Kaiken hukan taustalla on suurin hukkalähde: yhteistyön ja tiedonkulun puutteet aiheuttamassa muita hukkia. Mitä tuottavampaa yhteistyö on, sitä voimakkaammin organisaatio hyötyy lean-ajattelusta ja -työkaluista.

Arvontuottamisen ja laadun syntymisen tavat sekä haasteet näiden ympärillä ovat uniikkeja eri ympäristöissä. Kopiointi ei onnistu, vaan tarvitaan uppoutumista omien haasteiden ratkaisemiseen.

Innostuneita kehittäjiä kampittaa kolme tekijää:

 • Osa porukasta ei innostu.
  Tekemisen läpinäkyvyys ja työn mittaaminen pelottavat niin, että osa porukasta mieluummin tekee hankalasti ja hikoillen kuin uudella, helpommalla tavalla ja altistuvat yhteiselle arvioinnille.
 • Osa työstä menee hukkaan,
  kun opetellaan uutta tapaa ajatella ja kehittää tietoon perustuen. Usein jossain kohtaa innostutaan kehittämään arvoa tuottamatonta toimintaa ja vakioidaan se ja varmistetaan, että hukkaa tapahtuu.
 • Onnistuminen on tylsää.
  Kaaosmainen tapa toimia palkitsee sankaritekoja. Joku pelastaa, tekee ihmeitä, onnistuu mahdottomassa. Työn parempi organisointi vähentää sankareiden mahdollisuuksia tehdä ihmeitä. Kaaossankarit harvoin innostuvat leanista.

Miten sitten onnistua?

Onnistumisen polkuja on monenlaisia. Tässä on muutamia elementtejä, jotka tukevat onnistumista:

 • Panosta ensin ajattelutavan sisäistämiseen
  Tehkää ryhmissä erilaisia harjoituksia, joista yhdessä päättelette onnistumisen avaimia eli ”liiniä tapaa tehdä”. Harjoitusten pitää tuottaa selkeästi mitattavia eroja eri toimintatapojen välille, jotta työtavan vaikutuksia ei ole niin helppo selittää pois.
 • Panosta turvallisuudentunteeseen
  Luontaisesti ihminen välttää aina turvattomuuden tunnetta ja uhkaa. Tästä on niin loputtomasti tutkimustietoa, että asia kannattaa ottaa vakavasti. Varmista jokaisen psykologinen onnistuminen eli se, että harjoitukset ovat aidosti hauskoja, kaikki kokevat onnistuvansa, kukaan ei ole tyhmä tai tietämätön.
 • Varmista oikeat pääosan esittäjät
  Ihmiset ovat itse oman työnsä kehittämisen pääosassa. On tärkeää antaa tukea, apua ja asiantuntemusta, että ihmiset eivät jää yksin, mutta lähtökohtaisesti jokainen saa ja joutuu tunnistamaan mahdollisuuksia oman työnsä sujuvoittamiseen kokonaisvirtaavuuden näkökulmasta.

Muista lähteä liikkeelle arvon tuottamisen tunnistamisesta. Sen suhteen ei ole oikotietä onneen. Jos arvoa ei tunnisteta asiakkaan näkökulmasta, ryhdytään todennäköisesti kehittämään hukkaa. Ja sekös harmittaisi.

 

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen on psykologi, valmentaja ja kehittäjä, sekä Juuriharja Consulting Group Oy:n toimitusjohtaja

Juuriharja.fi