Yhdistyksen ja palvelutoiminnan elinvoimaa kehittämässä

Kytkin-hankkeessa kehitettiin sosiaalipalveluja tuottavien kansalais- ja lastensuojelujärjestöjen työtä. Juuri ilmestynyt Kytkin – elinvoimaa yhdistykseen -julkaisu kertoo Ensi- ja turvakotien liiton neljän jäsenyhdistyksen ja keskusjärjestön puolitoista vuotta kestäneestä prosessista. Projektissa etsittiin uutta elinvoimaa toimintaympäristön myllerrysten koettelemiin yhdistyksiin.

Prosessin aikana yhdistyksissä kehittyi kokonaisvaltaisempi ja strategisempi ote niin johtamiseen kuin kehittämiseenkin. Myytävistä palveluista sekä RAY:n rahoittamasta ja muusta toiminnasta muotoutui kokonaisuus, jota yhdistykset kehittävät, johtavat ja markkinoivat systemaattisesti. Toisaalta ammatilliset palvelut sekä kansalaistoiminnan eri muodot näyttäytyvät nyt enemmän kokonaisuutena. Lisäksi yhdistyksissä järjestölähtöisyys ja yleishyödyllisen toimijan identiteetti ovat kirkkaampia.

Hankkeen kokemusten mukaan on tärkeää satsata ihmisiin, kehittämisen muihin voimavaroihin ja innostukseen. Työn jäsentäminen taas on tärkeää tulosten saavuttamisen kannalta.
– Toivon, että kokemuksemme kannustavat erityisesti muita järjestöjä rohkeasti tarttumaan kehittämis- ja uudistustyöhön, sanoo Kytkin-hankkeen projektipäällikkö Katariina Suomu.

Kytkin – tuottavaan ja menestyvään palveluun uudistumalla -hanke (2014–2015) kehitti sosiaalipalveluja tuottavien kansalais- ja lastensuojelujärjestöjen työtä. Mukana olivat Ensi- ja turvakotien liiton lisäksi Kanta-Hämeen perhetyö ry, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti ry. Hanke on saanut rahoitusta Tekesin Innovaatiot Sosiaali- ja terveyspalveluissa
-ohjelmasta (2008–2015).

Lisätietoja

Kytkin-hankkeen projektipäällikkö, järjestöpäällikkö Katariina Suomu, katariina.suomu(at)ensijaturvakotienliitto.fi, p. 050 567 6445

Eero Lukin