VTT ja Tampereen yliopisto kehittävät uudenlaista järjestelmää potilasturvallisuuden parantamiseksi

Tampereen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittävät yhdessä uudenlaista terveydenhuollon järjestelmää, joka kerää sekä kuluttajalta että terveydenhuollon prosessista saatavan tiedon ja analysoi sen potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeessa kehitetään tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmä, joka kykenee integroimaan useasta lähteestä syntyvän tiedon, keräämään sitä koko prosessin ajan ja tuottamaan siitä analyysejä, joita voidaan käyttää päätöksenteossa potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden optimoimiseksi. Tekes rahoittaa hanketta Terveyttä biteistä -ohjelmassaan. Hanke käynnistyy huhtkuussa 2016.

Tekesin Terveyttä biteistä -ohjelman tavoite on nostaa Suomi digitaalisen terveyden keskittymäksi, jossa kasvaa ja kehittyy kansainvälisesti menestyviä yrityksiä.

Pia Mörk