Vigo-kiihdyttämöt uuteen yhteistyömalliin – Innovation Summit visioi tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia

Kuusivuotinen Vigo-kiihdyttämöohjelma päättyi vuoden 2015 lopussa ja ohjelmamuotoinen kausi huipentui 11.2. 2016 Helsingissä järjestettyyn Vigo Innovation Summit -tapahtumaan. Päätöstilaisuus keräsi paikalle 145 osallistujaa juhlistamaan Vigo-ohjelman tuloksia sekä kuuntelemaan ja keskustelemaan megatrendeistä ja niiden tuomista liiketoimintamahdollisuuksista suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Sakari Immonen on tyytyväinen Vigo-ohjelman tuloksiin ja vaikutuksiin suomalaiseen innovaatioekosysteemiin. Immonen korosti puheenvuorossaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyön tärkeyttä ja toivoi jatkossakin kasvuyritysten toimintaedellytyksiä parannettavan mm. sääntelyä purkamalla.

Vigon toiminta jatkuu 15.2.2016 lähtien yrityskiihdyttämöiden uudessa FINAC (Finnish Business Acceleration Network) -yhdistyksessä. Ministeriö luovutti Vigo Summit -tilaisuudessa Vigo-brändin uuden yhdistyksen käyttöön. Jatkossa FINAC tarjoaa suomalaiselle startup-yhteisölle avoimen ja laajan foorumin verkostoitumiselle ja yhteistyölle.

Vigo-kiihdyttämöissä on ollut mukana jo yli 150 startup-yritystä ja tilaisuudessa yritysesimerkkeinä kuultiin Cabforcen (KoppiCatch), Kommeetin ja Smarpin (Frontier Accelerator), Enterpayn (Gorilla Ventures) sekä Ezyinsightsin (Vendep) tarinat. Esityksissä korostuivat kiihdyttämöiden merkitys yritysten liiketoiminnan ja strategian kehittämisessä ja sparraamisessa. Kiihdyttämöt tarjosivat yritykselle rahallisen tuen lisäksi apua esimerkiksi liikeidean pivotoinnissa ja uusien asiakkaiden löytämisessä.

Vigo Summit -tilaisuudessa julkaistiin kiihdyttämöohjelmasta tehty Vigo Journey -video, jossa on esitelty mm. ohjelman ohjausryhmän ensimmäisen puheenjohtajan, Risto Siilasmaan, näkemyksiä suomalaisesta innovaatioympäristöstä, kiihdyttämömanagereita ja kohdeyrityksiä sekä ohjelman tuloksia.

 

Lisätietoja

Aila Maijanen
Tekes
aila.maijanen (at) tekes.fi

Marit Tuominen
Profict Partners
marit.tuominen (at) profict.fi

 

Vigo
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) käynnisti vuonna 2009 yhdessä Tekesin ja Finnveran kanssa Vigo-kiihdyttämöohjelman, jonka tavoitteena oli luoda Suomeen uusia kasvuyrityksiä sekä nopeuttaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarkoituksena oli sitouttaa parhaat liiketoiminnan osaajat mukaan kehittämään yhtiöitä ja hankkimaan merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoituksia kohdeyrityksiin. Ohjelma pyrkii samalla tehostamaan suomalaisten pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa. Ohjelman koordinoinnista vastasi Tekes ja käytännön toteutuksesta Profict Partners Oy. Ohjelma saavutti sille asetetut tavoitteet kaksi vuotta etuajassa. Vigo-yrityskiihdyttämöitä on tällä hetkellä 10. 15.2. alkaen Vigo-kiihdyttämötoiminnasta vastaa FINAC (Finnish Business Accceleration Network).

FINAC
Finnish Business Acceleration Network (FINAC) is a national association dedicated to drive the growth and quality of the Finnish startup and SME ecosystem. www.finac.fi

Eeva Landowski