Vientirengasrahoitus osaksi Tekesin rahoituspalveluita

Rahoitusta pk-yritysten yhteisille vientirengashankkeille uudistettiin vuoden alussa, jolloin rahoitus siirtyi Tekesiin. Samalla uudistuivat myös hankkeita koskevat linjaukset.

Vientirengas on tehokas tapa viennin aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Vientirenkaissa yritysten tuotteet, palvelut tai muut kansainvälistymistavoitteet täydentävät toisiaan. Vientirengasta vetää yritysten yhdessä valitsema vientipäällikkö, joka on kyseisen toimialan ja markkina-alueen asiantuntija. Vientirengas sopii yhtä hyvin valmistavan teollisuuden kuin palveluita tuottavien yritysten kansainvälistymisen välineeksi.

Rahoitusta myönnetään vähintään neljän suomalaisen pk-yrityksen ryhmälle. Yritykset voivat saada avustusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista ja avustus on de minimis-tukea. Avustus myönnetään konsultin kuluihin ja yrityksen omiin matkakuluihin. Avustus voi tasaosuuksin olla enintään 15 000 euroa per yritys. Samaan aikaan vientirengastuen kanssa ei voi saada muuta julkista rahoitusta kansainvälistymistoimiin samalle markkina-alueelle.

Hakijoiden tulee olla Suomessa rekisteröityjä pk-yrityksiä, joilla on toimintaa Suomessa sekä kannattavan vientitoiminnan edellytykset. Rahoitusta ei voida enää myöntää toiminimille eikä suuryrityksille.

Avustuksen hakeminen tehdään koordinoidusti Tekesin uuden kevyen hakemuspohjan kautta. Saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla on oltava yhteinen nimi.

Myöntövaltuus vuodelle 2016 on miljoona euroa. Rahoituksen jatko kuluvan vuoden jälkeen on avoinna.

Lisätietoa

Vientirengasrahoitus Tekesin nettisivuilla

Tytteli Karvonen-Juntura, 029 50 37060
Tapio Kinnunen, 029 50 26063
Eeva-Liisa Tepsa, 029 50 37000
Sari Paavilainen, 029 50 22638

etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

Eero Lukin