Uutta potkua yritysten ja tutkimuksen yhteistyöhön kestävässä liiketoiminnassa

Suomen biotalous- ja cleantech -alueella on käynnistymässä mielenkiintoinen joukko tutkimusorganisaatioiden ja yritysten projekteja, joilla uudistetaan alaa ja edistetään siihen liittyvää liiketoimintaa. Tekesin rahoittamana on käynnistymässä yhteensä 17 kestävään liiketoimintaan liittyvää tutkimusprojektikokonaisuutta ja kolme yritysvetoista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojektia.

Nyt käynnistyvät projektit hakivat rahoitusta helmikuussa päättyneestä Kestävää liiketoimintaa -tutkimushausta.

Tekesin tavoitteena maksimaalinen hyöty yrityksille

Jotta tutkimus hyödyttäisi tehokkaasti liiketoimintaa, Tekes sparraa tutkijoita jo projektien suunnitteluvaiheessa tutkimuksen hyödyntämisnäkökulmista. Esimerkiksi Kestävää liiketoimintaa -teemahaun yhteydessä sparrattiin noin 140 projektia. Sparrauksella Tekes haastaa ja antaa palautetta hankkeiden suunnitteluun ja se on toimintatapana tullut tärkeäksi osaksi Tekesin asiakastyötä.

"Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten tiivis yhteistyö tutkimusprojektien suunnittelussa ja valmistelussa on entistä tärkeämpää, sanoo palvelujohtaja Kimmo Kanto Tekesistä. "Yhteistyötä tarvitaan erityisesti, kun suunnitellaan miten tutkimus ja uusi osaaminen hyödynnetään tehokkaasti suomalaisen elinkeinoelämän kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseksi".

Esimerkiksi: Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Yksi käynnistyvistä projekteista on VTT:n koordinoima Hiilikädenjälki-projekti, jossa kehitetään yhtenäistä laskentaohjeistusta toimenpiteiden arviointiin ja ympäristöhyötyjen viestintään. Kädenjäljen avulla yritykset voivat mitata ja viestiä tuotteisiin ja toimintaan liittyviä ympäristöhyötyjä, sekä luoda asiakkaille askelmerkkejä, jotka ohjaavat toimintaa kohti kilpailukykyisiä mutta kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Kädenjälki on uusi tapa yrityksille erottautua kestävän kehityksen tuotteilla ja sitä on hyödynnettävissä markkinointiviestinnässä.

Menetelmän kehitystyö toteutetaan yhdessä yritysten kanssa, jotta varmistetaan sen käyttökelpoisuus eri teollisuudenaloilla ja erikokoisissa yrityksissä. Syyskuussa käynnistyvän projektin tutkimustyö toteutetaan VTT:n ja Lappeenrannan yliopiston yhteistyönä vuosina 2016– 2017. Projekti toteutetaan Tekesin BioNets-ohjelmassa.

Lisätietoja

 

Pia Mörk