Uudistettu Design-to-Cost-ajattelu projektimaiseen valmistukseen

Yrityksen sisäinen kustannusjahti on tärkeää, mutta pidemmän aikavälin kestävä kilpailukyky saavutetaan yritysten välistä yhteistyötä korostavalla lähestymistavalla. Alunperin Tuotannonohjausyhdistyksen Stoori-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa esitellään uuden version Design-to-Cost -ajattelua, jossa korostuu erityistesti projektimaisen valmistuksen tarpeet. 

Artikkeli ja tutkimus tehtiin osana Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksen Tekes-rahoitteista Arvoa hankinnoista -projektia (ProcuValue).

Eero Lukin