Uudenlaisia palveluja tulevaisuuden sairaaloihin

Innovaatiotoiminta vaatii onnistuakseen yhteistoimintamallin, jolla nopeutetaan palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintojen kehitystä. Wille, Wireless lab environment for business -hankkeessa mallia rakennetaan uusinta langatonta teknologiaa hyödyntävien palvelukonseptien luomiseksi tulevaisuuden sairaalaympäristöihin. Mallilla halutaan mahdollistaa hoitohenkilöstön, yrittäjien, tutkijoiden ja loppukäyttäjien osallistuminen innovaatiotoimintaan.

”Willessä yhdistämme tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisen”, hankkeen tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -keskuksen ja VTT:n yhteinen Connected health -professori Minna Pikkarainen sanoo. ”Tutkimme erilaisia liiketoimintamalleja, ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tähtää uusien liiketoimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon.  Lopputuloksena syntyy toimintamalli, jonka avulla digitaalinen palvelukehitys mahdollistuu ja palvelut integroituvat osaksi hoitoprosesseja.”

”Esimerkiksi uudet lastensairaalat ovat mahdollisuus rakentaa ihan uudentyyppisiä hoitoprosesseja yhdessä sairaalan henkilökunnan kanssa. Se on myös mahdollisuus huomioida lasten ja vanhempien tarpeet ja uusimman teknologian tuomat mahdollisuudet entistä paremmin”, Pikkarainen kertoo.

Toimintamallia rakennetaan hankkeessa toteutettavien käyttäjätapausesimerkkien avulla. ”Hankkeessa esimerkiksi rakennetaan palvelupolku sekä teknologiat, jotka tähtäävät leikkaushoitoon menevien lasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen ennen ja jälkeen leikkauksen. Etämonitorointilaitteita ja uudentyyppisiä kommunikaatioteknologioita tullaan OuluHealth Labs -testausympäristössä demonstroimaan tilanteessa, jossa potilas on kotona leikkauksen jälkeen. Lisäksi langatonta teknologiaa ja 5G-testiverkkoa hyödynnetään testattaessa uudentyyppistä reaaliaikaista viestinvälitystä ambulanssin ja sairaalan ensihoitajien ja ensiapupoliklinikan välillä”, Pikkarainen jatkaa.

Willeen tulee osallistumaan sekä isoja tunnettuja yrityksiä että pieniä startup-yrityksiä, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Mukaan pääsevät yritykset valikoidaan hankkeen käyttäjätapausten demonstrointiin soveltuvuuden perusteella.

Wille-hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa. Se on saanut Tekesiltä noin 900 000 euron rahoituksen osana INKA, Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaa. Hanke on osa OuluHealth Labs -innovaatiotoimintaa ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -keskuksen, Oulun yliopiston tietotekniikan osaston, VTT:n ja Keski-Suomen keskussairaalan kanssa hyödyntäen OuluHealth Labs -testiympäristöjä, erityisesti Oulun yliopistollisen sairaalan OYS TestLab -testiympäristöä.

Hankkeessa on mukana myös INKA-ohjelman Tulevaisuuden Terveys -teemaa koordinoiva BusinessOulu, joka huolehtii yritystoimijoiden mukaantulosta ja tukemisesta hankkeessa.

Kukka Haapaniemi, Centre for Health and Technology

Eero Lukin