Unohdetaan työhyvinvointi!

Tekes järjesti Työhyvinvoinnin myytinmurtajat –seminaarin yhdessä Sitran, Työterveyslaitoksen, Aalto yliopiston ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tapahtumalla haluttiin yhdessä herätellä uudenlaiseen ajatteluun johtamisesta ja hyvinvoinnista sekä niiden vaikutuksesta yritysten kilpailukykyyn ja tuottavuuteen.

Seminaarissa esiintyi lukuisia johtamisen rautaisia ammattilaisia ja tapahtumasivulle on koottu esitysmateriaalit, videoituja esityksiä sekä tilaisuudesta tehdyt livekuvitukset. 

Tapahtumaan osallistui yli 230 seminaarivierasta, jotka olivat aktiivisia sekä yleisökysymyksin että digitaalisesti: mobiiliäänestyksiin osallistui yli 150 ihmistä ja Twitterissä aiheesta seminaaripäivänä twiittasi yli 230 ihmistä. Yhteisen aamupäiväohjelman jälkeen vieraat jakautuivat neljään eri työpajaan, joissa aamulla käsiteltyihin aiheisiin päästiin syventymään yhdessä.

Seminaarissa puhuneen Tekesin pääjohtaja Pekka Soinin mukaan hyvinvoinnin ytimessä työpaikoilla on arvostuksen ilmapiiri. Yrityksiin tarvitaan kulttuuri, joka kannustaa ihmisiä olemaan aktiivisia ja tuomaan omia ajatuksia esille. Selkeä näkemys yrityksen tavoitteesta ja päämäärästä on tärkeää. On oltava yhteinen ymmärrys siitä, mikä yrityksen strategia on ja miten kunkin oma työ siihen kytkeytyy: mitä arvoa heidän työnsä tuottaa asiakkaalle ja yritykselle. Työyhteisön avoimuus ja vapaus ovat välttämättömyys siihen, että saadaan ihmiset tuomaan omia tuoreita ajatuksiaan oman työnsä ja toiminnan kehittämiseen. Ehdotusten esittäminen ei kuitenkaan riitä: ne täytyy ottaa huomioon päätöksenteossa ja johdon toiminnassa.

Tekesin työpajassa kuulimme Pipelifen Kimmo Kedonpään käytännön kertomuksen siitä, kuinka ihmiset saadaan osallistumaan ja tuottamaan oivalluksia arjen työn parantamiseksi ja kuinka organisaation ilmapiiriä kehitetään arvostavammaksi. Seminaarissa puhunut SICK:n toimitusjohtaja Ari Rämö kuvasi puolestaan oivaltavasti sitä, kuinka ihmisen toiminta usein arvostuksen sijaan on arvostelevaa.

”Jokainen kohtaaminen on tärkeä, koska se muuttaa aina toisen ihmisen tunnetta meitä kohtaan. Joko negatiiviseksi tai positiiviseksi”.

Ari Rämö

Seminaaripäivän annin voisi tiivistää siihen, että nyt unohdetaan työhyvinvointi käsitteenä ja kiinnitetään huomio ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siihen, että tehdään työstä merkityksellistä ja innostavaa. Seminaarissa puhuneen Mikko Kuitusen sanoin:

”Johtamisen ainoa tehtävä on poistaa yksilön onnistumisen esteitä. Tee niin kuin toinen toivoo itselleen tehtävän”.

Teksti: Liinamaaria Hakola

Piirros: Linda Saukko-Rauta

Lisää kuvia tapahtumasta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Flickr-sivulla.

Eero Lukin