Työ kuntoon Nokia!

Nokian kaupunki juhlisti parivuotista Liideri-projektiaan loppuseminaarissa kesäkuun alussa jakamalla kolme innovaatiopalkintoa työntekijöille. Ideakulttuuri on syntynyt ja lamppuja on syttynyt. Rohkeita innovaatioita on saatu aikaan tai ainakin yritetty.

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen korosti avaussanoissaan, että nyt on luotu kestävä pohja kehittämiselle, eikä kehittämistyö tule päättymään. Nyt tarvitaan isompia loikkia. Haasteena on, että pitäisi ottaa selvästi korkeampia tavoitteita: olla Suomen paras kuntatyönantaja tai yksi parhaista työnantajista. Kuntien vahvuutena on, että niissä tehdään merkityksellistä työtä ihmiseltä ihmiselle.

Projektikoordinaattori Terttu Haataja kertoi, että täysillä ollaan oltu mukana projektissa. ”Jokaiseen elävään työyhteisöön kuuluu ristiriitoja. Yksimielisiä työyhteisöjä on vain hautausmaalla”. Terttu kiteytti kokonaisuutta: ”Saatiin aikaan kokemus miten iso hanke viedään organisaatiossa läpi.” Hankkeen aikana on käyty paljon keskustelua työhyvinvoinnista ja työn kehittämisestä yli toimialarajojen. Mukana olleet ovat saaneet uutta varmuutta ja osaamista. Hankkeen alkaessa sille oli selkeä sosiaalinen tilaus kun kaupungin ylin johto oli vaihtunut useaan kertaan. Hankkeen aikana on otettu käyttöön useita sähköisiä välineitä: Webropol, eharava, VibeCatch – reaaliaikaisesti kiinni johtamisen kehittämisessä, HeiaHeia. Kyselyjä on tehty paljon, välillä on pitänyt vähän rajoittaakin.

Arvokeskusteluista on saatu paljon hyvää palautetta, arvoista on tehty huoneentauluja. ”On paljon helpompi tuoda valoa sisälle kuin kantaa pimeyttä ulos!” Taloudellisia tuloksia on saatu aikaan: työterveyshuollon kustannukset ovat vähentyneet 100 000 e ja varhaiseläkemaksut  200 000 e, eläkeikä on nyt yli 60 v. Projektissa luotiin työkykyjohtamisen malli. Hankkeen aikana muutettiin sairauspoissaolomallia ja uusittiin työntekijöiden alkutarkastus (fyysisen kunnon mittaus mukaan). Yhteisöllisyyttä on vahvistettu myös vapaa-ajalla. Perustettiin tsemppi-ryhmä – pidempi elämäntaparemontti niille jotka eivät säännöllisesti ole mukana liikuntatoiminnassa. Heitä tukemassa olivat kaksi personal training henkilöä ja HeiaHeian kautta sähköinen tuki. Esimiesten yhteistyötä on lisätty muun muassa yhteisillä kuukausittaisilla aamukahveilla.  ”Rennomminkin voi ottaa ja silti tuloksia syntyy”. Hankkeen aikana järjestettiin innovaatiotyöpajoja, joissa ideoitiin uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Assi-työryhmä seuraa ja parantaa asiakasajattelua ja mittaamista.

Hankkeen aikana järjestettiin kolme eri innovaatiokilpailua ja saatiin yhteensä 68 innovaatioideaa. Moni innovaatioista on ollut esillä jo aiemmin jossakin, mutta nyt mahdollistettiin sen laajempi hyödyntäminen.

Loppuseminaarissa jaettiin kolme Innovaatiopalkintoa. Terhi Lehto palkittiin idealla kehitysvammaisten työssä. Erilaisuutta tunnistetaan ja hyödynnetään esimerkiksi kouluissa. Suvi Isosävin palkittu idea on ensiapukurssin järjestäminen metsässä, jossa puutarhapuolella muutenkin vietetään puolet työajasta. Heli Hievasen laatupeli tuo lastenkasvatukseen mukaan lasten mielipiteet. Tilaisuudessa palkittiin Helin lisäksi taustaryhmä, joka on kehittänyt peliä eteenpäin. Idea lähti liikkeelle lapsia havainnoimalla, millainen pelin pitäisi olla jotta se olisi toiminnallinen, liikunnallinen ja osallistava. Nyt ryhmä miettii pelin levittämistä ja mahdollista kaupallistamista

Nokian kaupungin uudet pikapalkitsemisen muodot ovat tulossa. Yhteisöpalkitseminen on yksi rohkea uudistus. Hankkeen jälkeen kehittämistä on jatkettu palvelumuotoilukoulutuksella, josta ollaan oltu erityisen innostuneita ja tehty juttu kaupungin Hyvä asukas -lehteen.  Liideri-projektin tuloksia on esitelty valtakunnallisessa Kunteko-verkostossa, lähikuntien tilaisuuksissa, TTK:n aamukahvitilaisuuksissa ja Kuntatyönantajan HR-verkostossa.

Työ kuntoon Nokia! jatkuu. Palvelemme Yhdessä sovitusti Reilussa työyhteisössä – ollaan rehellisiä, toimitaan reilusti. Loistaako nyt timantti?

Teksti ja kuva: Nuppu Rouhiainen

Eero Lukin