Tre projekt vid Åbo Akademi vidare i Tekes Challenge Finland

Tre projekt vid Åbo Akademi går vidare i Challenge Finland. Det innebär att de får finansiering för att under perioden 1.6.–14.11.2016 utveckla en full forskningsplan som inkluderar tillräckligt många företag. Om forskningsplanen är bra kan man ta sig vidare till följande steg, vilket innebär att Tekes också finansierar den planerade forskningen.
Pia Mörk