Tiesitkö tämän Tekesin rahoituksesta tutkimusorganisaatioille?

Tekes ja Suomen Akatemia järjestivät 3.2. tutkimusrahoituksen infotilaisuuden. Erityisesti kärkihankerahoitukseen painottuneessa tilaisuudessa vastatattiin moniin tutkijoita askarruttaneisiin kysymyksiin, mutta aika ei riittänyt kaikkien kysymysten läpikäyntiin. Alla on vastauksia niihin.

Mitä Tekes haluaa elinkeinoelämän kanssa verkottuneilta tutkimukselta?

Tutkimus luo tietoa ja osaamista, jota hyödynnetään yrityksissä.  Lisäksi yhteistyö tutkimuksen ja yritysten välillä fokusoi tutkimusta yritysten kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Millä kriteereillä Tekes arvioi tutkimuksen?

Tekesin asiantuntijat arvioivat tutkimusprojektin kokonaisuutta. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

  • projektin vaikutukset liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
  • yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
  • tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
  • projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö
  • (Challenge Finlandissa mukana myös tieteellinen arviointi vaiheessa kaksi)


Kysymys tutkijan urasta kiinnostuneelta: Voiko rahoitusmuotoja käyttää väitöskirjan aloittamiseen?

Väitöskirjaa voi tehdä osana Tekesin rahoittamaa tutkimushanketta, mutta yksistään se ei riitä hankkeen tavoitteeksi.


Uusia työkaluja yritysten / teollisuuden ja tutkimustoiminnan synergioiden löytämiseen?  Voisiko ottaa käyttöön Ruotsin AIMday (Academia-Industry Meetings) tai vastaavan mallin?

Johtaja Ilona Lundströmin 3.2. tilaisuudessa esittämä lupaus tarttua ehdotukseen pitää edelleen. Tekes harkitsee sopivaa ja tuloksekasta toteutustapaa.


Akatemia ei siis rahoita muita kuin nuorten tohtoreiden projekteja. Oliko niin että Tekesille kelpaa hakijaksi myös muu, eli esimerkiksi tutkijaryhmä jossa on mukana nuori tohtori muiden muassa?

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioita eikä osoita rahoitusta yksittäiselle tutkijalle. Hakemuksissa määritellään henkilötasolla vastuullinen johtaja, jolle ei ole muodollisia meritoitumisvaatimuksia. Hankkeen arvioinnissa tutkimusryhmän osaamista arvioidaan suhteessa projektin sisältöön - ryhmän on siis oltava osaamiseltaan uskottava. Nuoret tohtorit osana tutkimusryhmää käyvät meille hyvin.


Miten nuori tutkija löytää kiinnostavan yrityksen?

Tekes järjestää esimerkiksi Challenge Finland -kilpailun yhteydessä verkottamistilaisuuksia. Kannattaa myös aktiivisesti haastatella oman tutkimusalan senioritutkijoita, joilla yritysverkottuminen on osaamisena.


Onko etua vai haittaa, että tutkija on osakkaana yrityksessä?

Projektin vastuullisella johtajalla ei saa olla intressiyhteyttä hyödyntäjäyritykseen.


Toivon, että selkeyttäisitte tutkimus-käsitteen merkitysten erot Tekesin ja Suomen Akatemian hakemusten arviointiprosesseissa. Millaista on Akatemian rahoittama tutkimus, ja millaista Tekesin rahoittama tutkimus?

Akatemia rahoittaa perushauissaan tutkimusta, jonka isona tavoitteena viedä tiedettä eteenpäin. Tästä syystä arviointikriteerienkin kulmakivi on tieteellinen erinomaisuus. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimuksessa tutkimuksen vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen relevanssi nousevat tieteellisen erinomaisuuden rinnalle arviointikriteerinä. Siksi tutkimusta suunnataan teemojen kautta alueille, joissa tarvitaan tietoa ja ratkaisuja yhteiskunnallisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tekesin rahoittamassa tutkimuksessa  vauhditetaan tutkimuksen keinoin Suomen kaupallisen toiminnan kilpailukykyä. Tästä syystä Tekes on siirtynyt vahvasti tutkimusrahoitukseen, jossa yritykset ovat vahvasti mukana jo määrittelemässä tutkimuksen suuntaa.   


TUTL vai Akatemian rahoitus kaupallistamiseen? Kas siinä pulma..

TUTL (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) on Tekesin tutkimusorganisaatiolle tarkoitettu rahoitus tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun. Akatemian kärkihankerahoituksella (kohdennettu tietylle Akatemian rahoituksen saajille) viedään perustutkimuksellista ideaa ja tuloksia hyödyntämisen suuntaan.


Yhdistetty ja päivittyvä tutkimusrahoitusvuosikello verkkoon?

Hyvä idea! Työstämme mahdollisuuksia toteuttaa. Tekesin tutkimusrahoituksen vuosikello verkkosivullamme.    


Challenge Finland: mitä tarkoittaa, että 1. vaiheessa hanke on raakile eli jos vaikka on ajatuksissa yritysyhteistyön muotoja, mutta ei vielä kumppaneita ja sopimuksia heidän kanssaan, onko riittävä? Eli kumppanuuksia työstettäisiin ensimmäisessä vaiheessa ja yhteistyön elementit olisivat sitten toiseen vaiheeseen kunnossa, onko riittävä taso?

Kumppanuuksien työstäminen on yksi osa ensimmäiseen vaiheen hanketta. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään myös ongelmaa eteenpäin, sekä määritellään ja verifioidaan ratkaisumallia suhteessa potentiaalisiin asiakkaisiin.


Challenge Finland: Mikä on hakemuksen kieli? Suomi ok?

Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Toisessa vaiheessa liittteistä vähintään projektisuunnitelma pyydetään englanniksi  arvioinnin vuoksi.


Research Benefit: onko edellytyksenä, että tutkimustulokset ovat syntyneet Tekesin rahoituksella vai voiko "taustarahoitus" olla mistä lähteestä hyvänsä?

Taustalla voi olla muukin kuin Tekesin rahoittama tutkimustyö.

Lisätietoja

Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusinfon 3.2.2016

Kärkihankerahoitus

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen toteuttamisessa Tekes panostaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen sekä tutkimuksen kaupallistamisen edistämiseen.

Tällä kärkihankerahoituksella Tekes toteuttaa:

 

Pia Mörk