Tiedote Tekesin ohjelmien arvioinnista maaliskuussa 2016

Tekes on aloittanut neljä arviointihankintaa, joissa kohteena on yhteensä kymmenen ohjelmaa.

Faugert&Co toteuttaa Polttokennot- ja Turvallisuus-ohjelmien arvioinnit.  Tässä erityisenä kohteena on samanaikaisesti toteutettujen EU-hankkeiden lisäarvo.

Materiaaliohjelmia arvioi Virebit. Kohteena ovat Pinta ja Toiminnalliset materiaalit.

Ei-teknologisten ohjelmien arvioinnista vastaa Owal Group. Muoto, Liito ja Serve olivat aikoinaan tienraivaajia Tekesin toiminnan laajenemiselle ja uudenlaisille ohjelmille.

Technopolis tekee arvioinnin kolmesta pienehköstä ohjelmasta: Combio, BioIT ja Trial. Tässä mielenkiinto kohdistuu klusterien muodostumiseen ja ekosysteemien syntyyn ohjelmien avulla.

Arvioinnit julkaistaan kesällä ja alkusyksystä.

Lisäksi meneillään olevan BEAMin arvioinnin on tarkoitus jatkua koko ohjelman keston 10-luvun loppuun. Se tehdään yhdessä UM:n ja Forefrontin kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään menetelmiä ennakoivaan arviointiin.

Lisätietoa

Pekka Pesonen