Terveystiedosta ymmärrettävämpää kieliteknologian avulla

11.3.2016
Tekesin Innovaatiot sosiaali ja terveyspalveluissa -ohjelman projektissa kehitetään selaimessa toimiva lukualusta, jonka avulla potilas voi tarkastella potilaskertomuksiaan ja saada tukea lääketieteellisten termien ymmärtämiseen.

Kansallisen Omakanta-palvelun ja muiden sähköisten palveluiden kehittymisen myötä omien terveystietojen tarkastelu helpottuu. Tekstit on kuitenkin kirjoitettu terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta, ja ne sisältävät paljon tiivistettyä tietoa. Potilaalle itselleen ne ovat usein vaikeaselkoisia ja työläitä tulkita. Tämä vaikeuttaa potilaan osallistumista omaan hoitoonsa ja tekee hänelle vaikeammaksi pysyä tietoisena omasta terveydestään. Potilaskertomusten vaikeaselkoisuus aiheuttaa myös kustannuksia, koska potilaat tarvitsevat tukea itseään koskevan tekstin tulkintaan. Pahimmillaan epäselvyydet ja väärinkäsitykset voivat vaarantaa potilasturvallisuuden.

Tähän ongelmaan tarttuu Lingsoft Oy yhteispohjoismaisessa Bridging the Language Gap -pilottiprojektissa. Sydänsairauksiin keskittyvässä hankkeessa kehitetään terveystiedon ymmärtämistä tukevaa teknologiaa. Tuloksena syntyy uudenlainen ratkaisu: selaimessa toimiva lukualusta, jonka avulla potilas voi tarkastella potilaskertomuksiaan ja saada tukea lääketieteellisten termien ymmärtämiseen. Ratkaisu perustuu Lingsoftin kielianalyysiteknologiaan.

Pilotista laajempaan käyttöön?

Vuoden kestävää pilottiprojektia rahoittavat Tekes ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation. Lingsoftin lisäksi monikieliseen projektiin osallistuvat ruotsalainen Interverbum Technology ja tanskalainen Copenhagen Translation.
Loppuvuodesta 2015 Lingsoft järjesti lukualustan pilottikäyttöjakson. Sen aikana Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry:n vapaaehtoiset testikäyttäjät saivat tutustua lukualustaan ja testata sitä itsenäisesti omilla tietokoneillaan. Käyttäjien kokemuksia kartoitettiin palautekyselyllä. Saatu palaute oli hyvin positiivista, ja yleisesti käyttäjät pitivät kehitetyn kaltaista apuvälinettä hyödyllisenä. Testikäyttäjät myös valtaosin kannattivat pilotin lähestymistapaa, jossa termejä täydennetään selityksin. Palautteessa toivottiin myös, että tällainen käytäntö tulisi pian oikeasti käyttöön.

Projektissa kehitettävä ratkaisu on monipuolisesti sovellettavissa, eivätkä sen käyttömahdollisuudet rajoitu pilotissa käsiteltävään sydänsairauksien aihepiiriin tai potilaskertomuksiin. Tulevaisuudessa lukualustaa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi potilaalle suunnatuissa portaaleissa kuten Omakanta-palvelussa, kaupallisten tarjoajien sovelluksissa tai potilastietojärjestelmissä.

Lisätietoja

Katri Haverinen
katri.haverinen(at)lingsoft.fi

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma on päättynyt vuoden 2015 lopussa, mutta siihen kuuluvia projekteja on yhä käynnissä.

 

Pia Mörk
comments powered by Disqus