Tekstiilin toinen kierros - innovaatioalusta rohkeille kokeiluille

Turun AMK:n NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa syntyi viime syksynä ajatus lähteä kokeilemaan poistotekstiilien kierrätystä. Suomessa tekstiilikierrätyksen esteenä on pitkään ollut tilanne, jossa keräystä ei uskalleta aloittaa kun materiaalin hyödyntäjät vielä puuttuvat. Samaan aikaan ei myöskään ole uskallettu kehittää uusia kierrätysratkaisuja ennen kuin tiedettään varmasti materiaalien määrät ja laatu.

- Halusimme nyt hypätä rohkeasti ”muna vai kana” -ongelman yli ja käynnistimme tekstiilien kierrätyksen poistotekstiilien keräämisellä ja lajittelulla, sanoo toimitusjohtaja Jukka Heikkilä Lounais-Suomen Jätehuollosta.

Tekstiilikierrätyksen innovaatiokeskittymän kehittäminen lähti Tekesin INKA-ohjelman hankkeesta, jossa kehitetään uudenlaista innovaatioklusteria. Syksyllä saatu idea kehittyi nopeasti ja vuoden alussa alkoi Tekstiili 2.0 pilotti, jossa kuluttajilta on kerätty poistotekstiiliä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n alueella. Pilottia koordinoi Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa.

Uudenlainen kierrätyspuisto tukee tekstiilikierrätyksen innovaatioita

- Tekstiilinkierrätys-pilotin on tarkoitus toimia alustana vanhojen ja tulevien, pienten ja isojen yritysten ”temmellyskenttänä”, jossa saa vapaasti testata eri tuotteita ja palveluja ja hakea sitä kautta palautetta kuluttajilta. Tavoitteena on kokeilla paljon ja jättää elinkelpoisimmat ideat ja toimintatavat elämään, kertoo projektipäällikkö Henna Knuutila Turun ammattikorkeakoulusta.

Monien tahojen avoimella yhteistyöllä tehtävän kokeilun pohjalta on tarkoitus rakentaa kannattavaa toimintaa. INKA-hankkeessa Turkuun on kaavailtu Topinpuiston kierrätyspuistosta paikkaa, joka voisi olla enemmänkin kuin lajittelukeskus: Topinpuiston verkostossa ja verstastiloissa voitaisiin korjata, myydä edelleen ja suunnitella uudelleen tekstiilejä. Lisäksi verkoston toimijat voisivat ottaa komponentteja talteen, kierrättää kuituja ja tuottaa uusia materiaaleja. Tämä kaikki tehtäisiin yhteistyönä monien toimijoiden kanssa.

Yhteistyö ja digitalisaatio onnistumisen avaimina

Tekstiili 2.0 pilotin ensimmäiset kuukaudet ovat osoittaneet, että tekstiilin kierrättäminen kiinnostaa kuluttajia ja pieniä hyödyntäjäyrityksiä löytyy paljon.

- Teollisen mittakaavan ratkaisuja tuskin tullaan vuoden mittaisen kokeilun aikana saamaan vielä käytäntöön, mutta pilotti antaa hyvän alustan keskittyä rakentamaan kiertotalouden innovaatioalustaa Turkuun, sanoo Henna Knuutila. Tekstiilimateriaalien kiertotalousratkaisut rakentuvat pienistä virroista yhteistyön ja digitalisaation avulla. Jokaiselle kiinnostuneelle löytyy rooli verkostosta.

Tekstiili 2.0 pilotin rahoittajina ja yhteistyötahoina toimivat Turun kaupunki, Sitra ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Ekokem ja Jätelaitosyhdistys. Pilotin aikana kuluttajat voivat tuoda poistotekstiilinsä ilmaiseksi keräyspisteisiin. Vuoden aikana kerätään kokemuksia ja tutkimustietoa keräyksestä ja sen taloudellisesta kannattavuudesta, poistotekstiilin koostumuksesta sekä hyödyntämismahdollisuuksista.

Teksti: Sara Malve

Eero Lukin