Tekes luopuu paperipostista asiakkaille

Tekes luopuu valtionhallinnossa ensimmäisten joukossa asiakkaiden paperipostista ja siirtyy kokonaan verkkoasiointiin.

Kesäkuun alusta alkaen välitämme rahoitukseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi ilmoitukset päätöksistä ja maksuista, ainoastaan sähköisesti Tekesin asiointipalveluun.

Muutoksen ansiosta yritykset ja tutkimusorganisaatiot näkevät ajantasaiset projektitiedot nopeasti ja helposti. Merkittävä parannus on, että myös projektisuunnitelma on digitaalisesti saatavilla asiointipalvelussa.

Miten asiointipalvelu toimii?

Asiointipalvelua käytetään muun muassa projektin raportointiin ja yhteydenpitoon Tekesin kanssa. Yrityksissä ja tutkimusorganisaatioissa projektia käsittelevät henkilöt pääsevät kirjautumaan asiointipalveluun Tekesin verkkosivulta. Aineisto on kaikkien niiden luettavissa, joilla on asiointipalvelussa oikeudet projektille.

Ilmoitus sähköpostilla

Kun palveluun on saapunut uusi asiakirja, siitä ilmoitetaan sähköpostilla projektin vastuulliselle johtajalle, yhteyshenkilölle, kustannustilitysten yhteyshenkilölle ja organisaation viralliseen sähköpostiin.

On tärkeää, että projektista vastaavien henkilöiden yhteystiedot ovat oikein asiointipalvelussa. Yhteystietojen muutoksista voi ilmoittaa verkkosivujen palautelomakkeella valitsemalla viestin aiheeksi "Sähköinen asiointi ja hakemus" tai soittamalla asiointipalvelun tekniseen neuvontaan puh. 029 505 5051.

Asiointipalvelun käyttöehdot on päivitetty ja ne hyväksytään kirjautumisen yhteydessä. Uusissa ehdoissa asiakas suostuu siihen, että Tekes toimittaa kaikki rahoitushakemukseen ja rahoitettuun projektiin liittyvät asiakirjat ja tiedoksiannot asiointipalveluun.

Eeva Landowski