Tekesin rahoitus luo kasvua ja vientiä

Tekesin rahoitusta saaneet pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja vientiään selvästi enemmän kuin pk-yritykset keskimäärin.

"Liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä vuosittain 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin pk-yrityksissä keskimäärin 2011–2014. Rahoittamiemme pk-yritysten vienti kasvoi kahdella miljardilla eurolla kolmessa vuodessa projektin päättymisestä. Luvut ovat merkittäviä ja kertovat siitä, että parhaat yritykset ovat valikoituneet rahoitettaviksi", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

ETLAlta on juuri valmistunut selvitys työpaikkojen kehityksestä 2003–2005 Tekesin rahoitusta saaneissa startupeissa. Selvityksen mukaan Tekesin rahoittamiin startupeihin oli syntynyt 3 000 työpaikkaa vuoteen 2013 mennessä ja syntyy edelleen lisää, kun työpaikkojen määrä muissa startupeissa junnaa lähtötilanteessa.

"Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekesin rahoituksella syntyneet työpaikat ovat korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja", Pekka Soini sanoo. Hän kannustaa pohtimaan, mistä yritys voi saada kilpailuetua.

"Yritys voi saada selkeää lisäarvoa murtamalla digitaalisuuden avulla perinteisiä liiketoimintamalleja tai yhdistämällä muotoilua, tunnetta, toiminnallisuutta ja teknologiaa. Tekes voi olla mukana sparraamassa ja jakamassa riskiä", Soini lupaa.

"Myös julkisia hankintoja pitää voida käyttää digi-murroksessa aktiivisesti edesauttamaan innovaatiovetoista kasvua Suomelle. Esimerkiksi sote-uudistuksen yhteydessä täytyy avata mahdollisuuksia innovatiivisille pienille yrityksille. Näin saamme kansalaisille parempia ja asiakasystävällisiä palveluja, kustannustehokkuus paranee, ja yritys voi saada samalla arvokkaan referenssin ponnistellessaan kohti vientimarkkinoita", hän sanoo.

Digitaalisuus on selkeä painopiste Tekesin rahoituksessa. Vuonna 2015 merkittävä rahoituskohde oli maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen testiverkko-ekosysteemin 5G Test Network Finlandin rakentaminen ja käynnistäminen.

"5G-testiympäristöllä luodaan Suomelle pitkän tähtäimen kilpailuetua toimialarajat ylittäen. Testiympäristössä ovat mukana tietoliikenne-alan suuret kansainväliset toimijat, kuten Nokia, Ericsson ja Huawei, pk-yritykset, verkko-operaattorit, viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. 5G-osaamisesta ja testiympäristöstä voimme rakentaa Suomelle todella hyvän vetovoimatekijän", Pekka Soini arvioi.

Rahoitus painottui pk-yrityksiin ja startupeihin

Vuonna 2015 Tekes rahoitti 575 miljoonalla eurolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteja. Yritysten projekteihin summasta kohdistui 366 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta kasvoi selvästi.

Pk-yritykset odottavat vuonna 2015 käynnistyneistä projekteista 8 miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna.

Myös startupien rahoitus kasvoi. Tekes rahoitti kaikkiaan 702 startupia yhteensä 140 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2015 päättyneissä projekteissa syntyi aiempaa enemmän välittömiä tuloksia. Projekteissa syntyi yhteensä 1 880 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 250 patenttia ja 1 320 opinnäytettä.

 

Anne Palkamo