Tekesin rahoittamista innovatiivisista julkisista hankinnoista selvitys

Tekes on rahoittanut innovatiivisten julkisten hankintojen hankkeita vuodesta 2009. Parhaimmillaan julkisilla hankinnoilla voi olla suurempi kannustevaikutus yritysten innovaatiotoimintaan kuin perinteisillä julkisilla tutkimus- ja kehittämistuilla. Innovatiivisia julkisia hankintoja rahoitetaan muun muassa Huippuostajat ja Fiksu kaupunki –ohjelmien kautta.

Näistä hankkeista on tehty kattava selvitys, johon otettiin mukaan niin julkisen tilaajapuolen kuin yksityisen tuottajapuolen näkökulmaa. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva rahoitetuista hankkeista, kartoittaa kokemuksia markkinavuoropuhelusta, selvittää hankkeiden vaikutuksia ja koota yhteen hyviä käytäntöjä.

Lue selvitys täältä

Eero Lukin