Tekesin ja IBM:n yhteistyöstä hyötyvät potilaat, bisnes ja koko terveydenhoitomme

Tekes ja IBM ovat solmineet yhteistyösopimuksen digitaalisen terveydenhoidon ekosysteemin kehittämisestä Suomessa. IBM perustaa Suomeen osaamis- ja innovaatiokeskukset kehittämään terveydenhoidon uudenlaisia palveluja ja digitaalisia ratkaisuja sekä osaamiskeskuksen kuvantamisen tehostamiseen.

Suomen valtion delegaatio vieraili New Yorkissa IBM Watsonin vieraana yhteistyösopimuksen julkistuspäivänä.

IBM:n suunnittelemat keskukset työllistävät suomalaisia huippuosaajia. Keskuksiin syntyy lähivuosina noin 150 uutta työpaikkaa digiosaajille, terveysalalle ja tutkimukseen.

"IBM:n päätös perustaa Suomeen Watson Health Center of Excellence ja ensimmäinen kansallinen kuvantamisen osaamiskeskus Yhdysvaltojen ulkopuolella on osoitus maailman eturivin osaamisestamme terveydenhoidossa ja terveysteknologiassa. Uskon, että Tekesin ja IBM:n käynnistämä yhteistyö avaa merkittäviä uusia kanavia suomalaisten yritysten kansainväliselle kasvulle. Rakennamme yhdessä Suomeen vetovoimaista terveydenhoidon ja terveysteknologian ekosysteemiä", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Tekes edistää ja rahoittaa ekosysteemien syntyä Suomessa. IBM:n suunnitelmat sopivat hyvin Tekesin tavoitteeseen luoda suomalaisen terveysdatan ja osaamisen ympärille tekoälyyn pohjautuva ekosysteemi. Tätä voidaan soveltaa monilla alueilla, kuten kuvantamisessa, syöpätautien diagnosoinnissa ja täsmähoitojen kehittämisessä. Tekoälyn hyödyntäminen tuo kliiniseen päätöksentekoon uuden ulottuvuuden lääkäreiden avuksi.

Yhteistyöstä hyötyvät yksittäiset potilaat ja koko ekosysteemi

IBM on globaali tekoälyn kehittämisen ja soveltamisen edelläkävijä. Sopimuksen myötä suomalaiset toimijat hyötyvät tästä sekä yhteistyön avaamista markkinamahdollisuuksista.

Isoja tietomassoja muokkaavaa ja niistä näkemyksiä tuottavaa IBM Watsonia käytetään terveydenhoidossa diagnosoinnin ja hoitopäätösten tukena. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS hyödyntää Watsonia muun muassa keskosten vakavien infektioiden ennakoinnissa ja aivoverenvuotojen kuvantamisessa.

Keski-Suomessa on käynnistymässä monen terveyden- ja hyvinvointialan toimijan ja yliopiston voimin IBM:n osaamista hyödyntävä hanke. Suomalaiset terveys- ja hyvinvointialan yritykset ovat myös ottamassa IBM Watsonia käyttöönsä. Esimerkiksi Noona Healthcare näkee tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet syöpäoireiden varhaisessa havainnoinnissa.

"Tekes arvioi tulevan ekosysteemin kooksi useita satoja miljoonia euroja", sanoo hyvinvointi ja terveysalueesta vastaava kehitysjohtaja Anssi Pulkkinen Tekesistä. "Tekesin visio on terveysdatan tehokkaaseen hyödyntämiseen perustuva terveydenhoidon ekosysteemi, jossa sairaalamme ovat maailman edistyksellisimpiä tiedolla johdettuja IoT-sairaaloita. Tekoäly mahdollistaa uudenlaista johtamista ja terveydenhoidon systeemistä ohjaamista".

Lisätietoja Tekesissä

Anssi Pulkkinen
Tekes
Puh. 029 50 55810
anssi.pulkkinen (at) tekes.fi

Pekka Sivonen
Tekes
Puh. 029 50 55996
pekka.sivonen (at) tekes.fi

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä

Ilona Lundström
TEM
Puh. 029 50 47186
ilona.lundstrom (at) tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön lehdistötiedote:
Elinkeinomininisteri Olli Rehn: Tekesin ja IBM:n yhteistyö luo Suomeen uusia kasvumahdollisuuksia ja työpaikkoja

Tekesin ja IBM:n lehdistötiedote:
Finland and IBM partner to develop personalized healthcare and spark economic growth with Watson

Pia Mörk