Tekesin EVE-ohjelma loi pohjaa sähköisen liikenteen miljardibisnekselle

Tekesin vuonna 2011 käynnistämä sähköisiin ajoneuvojärjestelmiin keskittynyt EVE-ohjelma on vaikuttanut poikkeuksellisella tavalla sähköisen liikenteen infrastruktuurin kehittymiseen Suomessa. Viisivuotinen ohjelma päättyi vuoden 2015 lopussa.

"Ohjelman tavoitteena oli nostaa sähköiseen liikenteeseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kahteen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä saavutetut tulokset antavat uskoa siihen, että viiden vuoden päässä oleva tavoite on saavutettavissa", kertoo EVE-ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski Tekesistä.

Ohjelman käynnistyessä suomalaiset yritykset tekivät sähköisellä liikenteellä noin 200 miljoonan euron liikevaihdon. Summasta raskaan ajoneuvoliikenteen yritysten osuus oli merkittävä ja näin tulee olemaan jatkossakin. Lisäksi raskaiden ajoneuvojen osalta sähköisten ratkaisujen läpilyönnin uskotaan olevan lähellä.

"Bisneksen näkökulmasta onnistuimme erityisen hyvin. EVEn myötävaikutuksella Suomeen syntyi kymmenkunta uutta kasvuyritystä, joista esimerkiksi Liikennevirta ja Linkker ovat nopeasti luoneet liiketoimintaa myös ulkomailla. Liikkuvia työkoneita valmistavat yritykset, kuten Kalmar, Sandvik ja Rocla, ovat kehittäneet omia sähköisiä ratkaisujaan ja pystyneet vahvistamaan asemiaan kansainvälisillä markkinoilla. Myös komponenttivalmistajista esimerkiksi ABB ja Visedo ovat saamassa omaa teknologiaan käyttöön globaaleilla markkinoilla", Martti Korkiakoski luettelee.

Pilotit, demot ja testaus korostuivat

"Ohjelmaan muodostetulla viidellä konsortiolla oli merkittävä rooli uusien yritysten syntymisessä sekä olemassa olevien yritysten liiketoiminnan vahvistumisessa. Konsortiot keskittyivät muun muassa henkilöliikenteen palveluiden pilotointiin, autoteollisuuden testauspalveluihin – erityisesti arktisissa olosuhteissa – sekä julkisen liikenteen ja raskaiden ajoneuvojen sähköistämiseen. Niiden verkottunut toimintatapa hyödynsi sekä kotimaisia että kansainvälisiä bisnesmahdollisuuksia ja tutkimusyhteistyötä."

EVE-ohjelma on luonut hyvän perustan sähköisen liikenteen liiketoiminnan kehittämiselle myös jatkossa.

"Suomeen on syntynyt EVEn ansiosta kattavasti sähköisen liikenteen huomioivia innovatiivisia ratkaisuja, joilla on hyvät bisnesnäkymät", Martti Korkiakoski toteaa.

EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelman laajuus oli 100 miljoonaa euroa. Tekes rahoitti ohjelmakokonaisuutta 35 miljoonalla eurolla. Ohjelman konsortioihin ja projekteihin osallistui viiden vuoden aikana noin 120 yritystä ja organisaatiota.

Lisätietoja

Martti Korkiakoski
Ohjelmapäällikkö
Tekes
puh. 029 50 55875
martti.korkiakoski (at) tekes.fi

Eero Lukin