Tekes uudistaa palvelujaan – ensimmäinen uusi hakemuspohja pilottikäytössä

Tekesin rahoitushakemukset uudistuvat tämän vuoden aikana. Hakemuspohjaa on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Tavoitteenamme on tuoda entistä parempi asioinnin kokemus palvelun käyttäjille. Ensimmäinen uusi hakemus julkaistiin 16.2. ja se on nyt pilottina käytössä Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoituksen hakemisessa.

Tekes haluaa tarjota asiakkailleen erinomaisen asiakaskokemuksen ja siksi olemme lähteneet aktiivisesti uudistamaan palvelujamme ja toimintatapojamme. Haemme parempaa lisäarvoa asiakkaille selkiyttämällä ja yksinkertaistamalla palvelutarjontaamme, helpottamalla asiointia, lisäämällä toimintamme läpinäkyvyyttä ja hakemalla entistä paremmin asiakkaan kokonaistilanteeseen sopivia ratkaisuja.

Uusilla toimintatavoilla laajennamme omaa näkökulmaamme yksittäisistä hankkeista asiakkaan kasvun tukemiseen koko elinkaaren aikana. Työtä teemme yhdessä Team Finland -kumppaneiden kanssa.

Mikä hakemuspalvelussa muuttuu?

Hakemuspalvelun uudistus koskee ensimmäisenä asiakkaita, jotka hakevat rahoitusta kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Uudistus koskee myös messuavustusta ja vientirenkaan rahoitusta. Uudistuksessa on pyritty yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen hakemuspohjaan. Päällekkäisyyttä on karsittu ja kysymysten selkeyttä koetettu lisätä. Kaikki päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja liitteet pyydetään jo hakemuksen yhteydessä, mikä sujuvoittaa käsittelyä.

Hakemuspohjan yhteydessä päivitettiin myös Tekesin verkkoasioinnin näkymä, josta voi siirtyä sekä uuteen hakemukseen että nykyiseen hakemuspalveluun, jossa kaikki muut rahoitushakemukset toistaiseksi tehdään. Palvelusta on mahdollista myös lähettää aiemmin aloitettuja Kansainvälisen kasvun suunnittelun -hakemuksia, mutta uusien aloittaminen ei enää ole mahdollista.

Koska uusi hakemuspohja on pilottikäytössä, sen kautta lähetettyjen hakemusten käsittelyssä voi olla alkuvaiheessa pientä viivettä Tekesin taustajärjestelmien muutostöiden vuoksi. Jos jokin askarruttaa hakemuksen lähettämisessä tai käsittelyssä, kannattaa olla yhteydessä Tekesin verkkoasioinnin tukeen. Kuulemme mielellään myös palautetta uuden hakemuspohjan toimivuudesta – otamme sen huomioon jatkokehityksessä.

Hakemuspalvelua testattiin yhdessä asiakkaiden kanssa Customer Clubissa

Asiakaskeskeisen kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan tarve, jota olemme Tekesissä selvittäneet mittavasti viime vuoden aikana. Palvelumuotoilun menetelmin olemme tutustuneet asiakkaiden arkeen ja odotuksiin, joita meihin innovaatiorahoittajana kohdistuu.

Asiakkaan äänen kuuluminen varmistetaan Customer Club -toiminnalla, jolla haemme asiakkaiden näkemyksiä vielä valmisteluvaiheessa oleviin palveluihin tai kehityskohteisiin. Tekesin historian ensimmäisessä Customer Clubissa helmikuun alkupuolella testattiin nyt pilotoinnissa olevaa uutta hakemuspohjaa. Asiakkailta saatu palaute oli erittäin rohkaisevaa, ja seuraava Customer Club tullaankin järjestämään jo maaliskuussa. Tällöin yhteisen kehittämisen kohteena on tunnustelupalvelumme.

Eeva Landowski