Tekes päivitti suositun joukkorahoitusoppaansa vastaamaan uutta joukkorahoituslakia

Askelmerkkejä joukkorahoitukseen -opas on päivitetty vastaamaan uutta syyskuun alussa voimaan astunutta joukkorahoituslakia. Käytännönläheinen opas tarkastelee joukkorahoitusta yritysten ja yksityishenkilöiden näkökulmasta. Sen tarkoitus on vastata joukkorahoitusta koskeviin peruskysymyksiin  mitä, koska, miksi, kenelle - sekä kertoa konkreettisin esimerkein, kuinka luodaan mahdollisimman onnistunut joukkorahoituskampanja.

Uusi laki koskee sijoitusmuotoista laina- ja osakepohjaista joukkorahoitusta. Se määrittelee erityisesti joukkorahoitusalustojen velvollisuuksia ja vastuita ja pyrkii luomaan alalle selkeät pelisäännöt.

Uuden lain mukana tuomia keskeisiä muutoksia joukkorahoitusta hakevien yritysten toimintaan on kaksi:

  1. Joukkorahoituslaissa määritellään rahoitusta hakevan yrityksen tiedonantovelvollisuus. Laki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan siitä, että sijoittajilla on riittävät, oikeat ja ajanmukaiset tiedot perusteltujen sijoituspäätösten tekemiseen. Uuden lain myötä rahoitusta hakevan yrityksen täytyy sisällyttää kampanjassa jakamiinsa tietoihin muun muassa liiketoimintasuunnitelma, taloudelliset tunnusluvut sekä riskivaroitus.

  2. Antiesiteraja nostetaan 5 miljoonaan euroon 2,5 miljoonasta eurosta. Tämä mahdollistaa entistä suurempien joukkorahoituskierrosten hakemisen ilman pienelle yritykselle usein raskasta ja kallista antiesitevelvollisuutta.

"Joukkorahoitus on hyvä keino startupeille hankkia rahoitusta ja testata oman tuoteideansa kiinnostavuutta. Sekä piilaaksolaisten että suomalaisten startupien kiinnostus joukkorahoitusta kohtaan on suurta, jonka vuoksi oli tarpeen päivittää opas vastaamaan uutta lakiesitystä, ja takaamaan sen ajantasaisuus myös jatkossa", oppaan ohjauksesta vastannut Tekesin kehittämispäällikkö Tiina Tanninen-Ahonen sanoo.

Joukkorahoituksen volyymit ovat kasvaneet vuosittain niin Suomessa kuin maailmallakin. Viime vuonna 2015 Suomessa joukkorahoitusmarkkina kasvoi 84,4 miljoonaan euroon, mikä merkitsi 48 prosentin kasvua edellisvuodesta. Globaalimarkkina nousi vuonna 2015 6 miljardiin euroon kasvaen yli sata prosenttia edellisvuodesta 2014. Kasvun ennustetaan jatkuvan hyvänä myös tänä vuonna.

Askelmerkkejä joukkorahoitukseen -opas on ollut tähän mennessä ladatuin Team Finland Future Watch -aineisto.

Lue opas

Askelmerkkeja joukkorahoitukseen, kesäkuu 2016, Team Finland Future Watch from Team Finland Future Watch
Eeva Landowski