Tekes mukana Euroopan kestävän kehityksen viikossa

Innovaatioilla voidaan tehdä parempaa maailmaa. ”Tekes haluaa olla kestävän kehityksen innovatiivinen edelläkävijä”, sanoo Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Tämä viikko on Euroopassa kestävän kehityksen viikko. Tekes on antanut oman sitoumuksensa hyvinvoivemman Suomen ja paremman maailman puolesta. Tekes lupaa toimia esimerkkinä ja auttaa asiakkaitaan olemaan edelläkävijä innovatiivisissa kestävän kehityksen ratkaisuissa.  Tekes on esimerkiksi siirtymässä täysin sähköiseen asiointiin vuoden 2017 aikana.

"Oman organisaatiomme lisäksi tämä antaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden resurssitehokkuuden parantamiseen. Julkinen organisaatio voi toimia näin tiennäyttäjänä", uskoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Todella merkittäviä vaikutuksia Tekesin toiminnalla on rahoituspalveluidensa kautta. Kun rahoitamme vaikkapa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehitystyötä ja se johtaa näiden ratkaisujen menestykseen vientimarkkinoilla, voidaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Samalla syntyy uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia Suomeen.

Tekes on sitoutunut panostamaan 150 M€ biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kehitykseen vuoteen 2018 loppuun mennessä. Tekesin Smart&Green Growth – Puhtaasti biotalouteen -teemakokonaisuudessa kehitetään ratkaisuja, jotka vähentävät energian ja materiaalien käyttöä, auttavat eroon fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvasta tuotannosta sekä auttavat hyödyntämään jätteitä uudella tavalla. Resurssiviisas talous on yksi kestävän kehityksen kulmakiviä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Toimenpidesitoumuksia voivat antaa kaikki yhteiskunnalliset toimijat, kuten yritykset ja muut organisaatiot, yhteisöt ja järjestöt sekä yksityishenkilöt. Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia on annettu jo 275 kpl – katso kaikki annetut sitoumukset ja jätä oma sitoumuksesi:  Sitoumus2050.fi

Lisätietoja

Teija Lahti-Nuuttila
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 873

Sanna Nuutila