Tekes luopuu paperipostista: asiakirjat sähköisesti asiointipalveluun

Tekes luopuu valtionhallinnossa ensimmäisten joukossa asiakkaiden paperipostista ja siirtyy kokonaan verkkoasiointiin.

Toimitamme 1.6.2016 alkaen kaikki hakemuksiin, päätöksiin, projektimuutoksiin ja maksuihin liittyvät asiakirjat sähköisesti asiointipalvelun kautta. Ainoastaan Tekes-tarkastusten yhteydessä lähetämme vielä perinteistä postia.

Muutoksen ansiosta asiakkaat näkevät projektien ajantasaiset tiedot nopeasti ja helposti asiointipalvelussa. Palvelussa on kaikki projektiin liittyvät dokumentit. Merkittävä parannus on, että nyt myös projektisuunnitelma on saatavilla sähköisesti. Tarvittaessa voitte myös tulostaa asiakirjat.

Koko asiointipalvelun aineisto on kaikkien niiden luettavissa, joilla on asiointipalvelussa oikeudet projektille.

Miten asiointipalvelu toimii?

Asiointipalvelua käytetään projektin raportointiin ja yhteydenpitoon Tekesin kanssa. Projektia käsittelevät henkilöt pääsevät kirjautumaan asiointipalveluun Tekesin verkkosivulta.

Kun palveluun on saapunut uusi asiakirja, siitä ilmoitetaan sähköpostilla projektin vastuulliselle johtajalle, yhteyshenkilölle, kustannustilitysten yhteyshenkilölle ja organisaation viralliseen sähköpostiin.

Tarkista että yhteystiedot ovat oikein

On tärkeää, että asiointipalvelun yhteystiedot ovat ajan tasalla. Yhteystietojen muutoksista voi ilmoittaa verkkosivujen palautelomakkeella valitsemalla viestin aiheeksi "Sähköinen asiointi ja hakemus" tai soittamalla asiointipalvelun tekniseen neuvontaan puh. 029 505 5051.

Asiointipalvelun käyttöehdot on päivitetty ja ne hyväksytään kirjautumisen yhteydessä. Uusissa ehdoissa asiakas suostuu siihen, että Tekes toimittaa kaikki rahoitushakemukseen ja rahoitettuun projektiin liittyvät asiakirjat ja tiedoksiannot asiointipalveluun.