Tekes järjestää suunnittelukilpailun digitaalisista verkottumispalveluista

Toimivien verkostojen avulla voidaan saavuttaa parempia tutkimustuloksia sekä kaupallistaa tuotteet ja palvelut nopeammin. Tekesin tavoitteena on auttaa entistä paremman suomalaisen innovaatioympäristön kehittämistä.

Sen vuoksi Tekes järjestää suunnittelukilpailun #TekesHack, jossa kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella toimivia digitaalisia ratkaisuja siihen miten osaajat löytäisivät paremmin yhteistyökumppanit. Suunnittelukilpailun voittaja tai voittajat saavat sopimuksen Tekesin kanssa ja pääsevät toteuttamaan lopullisen palvelun. Suunnittelukilpailun voittajan/voittajien kanssa Tekes jatkaa neuvotteluja ja tavoitteena on tehdä monivuotinen, arvoltaan 100 000 – 200 000 euroa, sopimus valitun toimittajan kanssa.

Digitalisaation strategioista ja ohjelmista vastaava johtaja Pekka Sivonen avasi haun suunnittelukilpailuun SuomiAreenassa 13.7.2016.

"Kutsumme osaavia tiimejä miettimään fiksuja ratkaisuja yritysten ja tutkijoiden paremmaksi verkottamiseksi. Tekesillä on käytössään valtavasti avointa tietoa rahoittamistaan projekteista. Tämä yhdistettynä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden muuhun avoimeen tietoon antaa avaimet koneoppimisen, palvelumuotoilun ja tiedonlouhinnan guruille suunnitella helppoja ja ymmärrettäviä tapoja verkottaa parhaat toimijat keskenään."

Suunnittelukilpailun tavoitteena on hyödyntää avoimiin tietoaineistoihin perustuvia älykkäitä ratkaisuja, joilla Tekes auttaa yrityksiä ja tutkimusyhteisöä löytämään toisensa. Tuloksena tulee olla työkalu, joka

  • tarjoaa helposti tietoa parhaista yhteistyötahoista projekteja tai liiketoimintaa varten,
  • näyttää mitkä organisaatiot ja/tai henkilöt ovat eri alojen parhaita asiantuntijoita,
  • osoittaa houkuttelevimmat sijoituskohteet, ja joka
  • kunnioittaa yritystiedon luottamuksellisuutta.

TekesHack on osa kilpailutyötä

Tekes kutsuu osaavat tiimit mukaan suunnittelukilpailuun. Hakemusten perusteella suunnittelukilpailuun valitaan korkeintaan 12 tiimiä, jotka osallistuvat hackathoniin Tekesin tiloissa syyskuussa.

Osallistujat jättävät hackathonin päätteeksi kilpailutyön, jossa kuvataan toteutettava idea ja esitetään lyhyt video prototyypistä. Tekes palkitsee hackathonin parhaat työt rahapalkinnoilla. Voittajajoukkue saa 10 000 euron ja toiselle sijalle yltävä 5 000 euron palkinnon.

Tuomaristo arvioi lopputyöt ja valitsee voittajat jatkokeskusteluihin Tekesin kanssa. Voittajatiimien valinnassa arvioidaan esitetyn ratkaisun toimivuutta, ratkaisun arvoa sen käyttäjille sekä tiimin kyvykkyyttä toteuttaa idea.

Alustava aikataulu

  • Haku avautuu 15.7.2016.
  • Haun määräpäivä 22.8.2016 klo 14.
  • Suunnittelukilpailuun osallistuvien tiimien valinta 1.9.2016.
  • Hackathon 22.-23.9.2016 Helsingissä. Infotilaisuus 21.9.2016.
  • Suunnittelukilpailun lopputöiden jättäminen 23.9.2016 klo 14.

Tekes aloittaa palvelun hankinnan suunnittelukilpailun voittajan tai voittajien kanssa.

Osallistuminen ja lisätiedot suunnittelukilpailusta www.tekes.fi/tekeshack

Keskustele ja seuraa somea tunnisteella #TekesHack.