Suomesta miehittämättömän liikenteen huippuosaajien kohtaamispaikka

Etäohjattavat ja autonomiset autot ja laivat, työkoneet sekä miehittämätön ilmailu tulevat lisäämään merkittävästi tehokkuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. Miehittämättömän liikenteen ratkaisuissa on huomioitava myös turvallisuus uudella tavalla.

Tekesin digitaalisuusalueen johtaja Pekka Sivonen muistuttaa, että Suomella on hyvät lähtökohdat kasvaa edelläkävijäksi monilla liikenteen robotisaation osa-alueilla.

”Olemme panostaneet merkittävästi työkoneiden- ja meriliikenteen autonomisten ratkaisuiden kehittämiseen viime vuosina. Lisäksi muun muassa maaliikenteen ja miehittämättömän ilmailun kokeiluympäristöjen perustaminen tekevät nopean kehitystyön mahdolliseksi”, korostaa Sivonen.

Julkisen sektorin tuki uuden kasvualan kehittämisessä on erittäin tärkeä. Pekka Sivosen mukaan Suomessa on liberaali miehittämättömän ilmailun kasvua tukeva lainsäädäntö. Lisäksi digitalisaation, robotisaation ja uusien langattomien tiedonsiirtoratkaisuiden, erityisesti 5G:n edistäminen hallituksen kärkihankkeiden kautta luovat tahtotilan ja ketteryyttä autonomisen tai robotisoidun liikenteen kehittämiselle.

Sivonen painottaa, että liikenteen robotisaatiosta löytyy paljon liiketoiminnan kasvupotentiaalia: ”Emme saa hukata edelläkävijän etuamme, vaan meidän on tartuttava haasteeseen heti”.

Turvallisuuden monipuolinen huomioiminen on robotisoituvan liikenteen yhteinen haaste

Tekesin digitaalisen transformaation johtaja Sami Paatero alleviivaa, että miehittämättömän liikenteen kehittämisessä on keskeistä huomioida niin fyysisen turvallisuuden kuin kyberturvallisuudenkin haasteet. Suomessa on havaittu, että monipuolisten kokeiluympäristöjen luominen on välttämätöntä turvallisten toimintatapojen löytämiseksi.

”Robotisaatio etenee vääjäämättä niin maa-, meri kuin ilmaliikenteessä ja tuo eteemme myös turvallisuushaasteita. Suomessa on vahvaa näkemystä kokonaisturvallisuudesta ja maailmanluokan kyberturvallisuus­osaamista, mikä on perusedellytys autonomisen liikenteen nopealle edistämiselle. Palveluiden kehittämiseen integroidulla monialaisella turvallisuusosaamisella voidaan edistää huomattavasti miehittämättömän liikenteen liiketoimintaa Suomessa”, Paatero toteaa.

Tiistaina 5.4.2016 Helsingin Finlandia-talolle kokoontuu lähes 100 asiantuntijaa keskustelemaan liikenteen robotisaation uusista kyberturvallisuustarpeista. Tekes panostaa aiheeseen mm. Arktiset meret, 5thGear ja Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous -ohjelmissaan. Lisäksi Tekesillä on käynnissä Drones-Speed up innovation -kampanja, jossa aktivoidaan miehittämättömän ilmailun liiketoimintaa.

Lisätietoja

Piia Moilanen, ohjelmapäällikkö, Arktiset meret, Tekes
Puh. 050 5577 748
piia.moilanen(at)tekes.fi

Mika Klemettinen, ohjelmapäällikkö, 5thGear, Tekes
Puh. 050 5577 647
mika.klemettinen(at)tekes.fi

Tiina Nurmi, ohjelmapäällikkö, Teollinen internet – liiketoiminnan vallankumous, Tekes
Puh. 050 5577 868
tiina.nurmi(at)tekes.fi    

Ohjelmien verkkosivut:

 

Sanna Nuutila