Suomen kaupungistuminen yllytti yrityksiä innovoimaan

Asuinkerrostalojen rakentamisen teollistuminen Suomessa on ollut merkittävä ilmiö. Suomen kaupungistuminen erityisesti 1960-luvulta alkaen yllytti yrityksiä innovoimaan uusia ratkaisuja. Tekes kumppaneineen on edistänyt muutoksen toteutumista. Tämä Suomen asuntorakentamisen kehityspolkukatsaus kuvaa pitkäjänteisen uurastuksen tuloksia.

BES-runkojärjestelmä oli 1970-luvun innovaatio

1960 ja -70-luvuilla maaseudulta teollisten ja palvelualojen työpaikkojen perässä kaupunkeihin siirtyvät ihmiset tarvitsi­vat asuntoja. Syntyi ennen näkemätön boomi kehittää ja ra­kentaa tuolle väestöryhmälle ensin asuinalueet ja niille talot, joissa asunnot. Alkoi betonisten kerrostalojen ja alueraken­tamisen kausi. Tämän toteuttamiseksi tarvittiin tuotantotek­nologiaa sekä merkittävä verkosto ja tapa kommunikoida eri tuottajien kesken. Kehitettiin betonielementtien standardi eli BES-mittajärjestelmä, jolla eri valmistajien rakennusosat olivat yhteensopivia.

Energiatehokkuuden parantaminen

Määräysten muuttuminen on näkynyt kenties selkeimmin energiatehokkuuden vaatimuksissa. Eri aikakausina rakennettujen kerrostalojen energiankulutuksessa näkyykin selkeästi, millaisia muutoksia on tullut ja miten muun muassa lämmön talteenotto on kehittynyt.

Joskus muutokset ovat olleet jopa liian nopeita. Teollisuudella ja rakentajilla on ajoittain ollut vaikeuksia toteuttaa kiristyviä vaatimuksia. Toisaalta uudet toiminnalliset vaatimukset antavat aiempaa paremmat mahdollisuudet innovatiivisten ratkaisujen käyttöön.

Arjen mukavuuksia digitaalisilla ratkaisuilla

Digitaalisen ja fyysisen maailman sovittaminen yhteen on kaupunkisuunnittelun uusi mahdollisuus. Oma kysymyksensä on olemassa olevien asuinalueiden päivitys ihmisten elämäntapatrendeihin ja digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksiin. Tulevaisuuden kestävä rakennettu ympäristö tehdään vain digitaalisuus sisäänrakennettuna.

50 vuotta kehitystyötä

Rakennuslehti täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Sen kunniaksi lehti on tehnyt laajan katsauksen rakennusalan t&k-toimintaan viimeisen 50 vuoden aikana. Juttuun on haastateltu muun muassa Tekesin ja VTT:n entisiä pääjohtajia Veli-Pekka Saarnivaaraa ja Erkki KM Leppävuorta. Rakennuslehden jutun löydät täältä.

Lisätietoja

Esko Virtanen
Tekes
esko.virtanen (at) tekes.fi

Eero Lukin