Suomen ensimmäinen Life Science -kiihdyttämö aloittanut toimintansa Turussa

Turussa aloitti elokuun alussa toimintansa Suomen ensimmäinen life science -alaan keskittyvä kiihdyttämö (Life Science Accelerator). Kiihdyttämön tavoitteena on vauhdittaa life science -alan korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Suomessa uudenlainen kiihdyttämökonsepti palvelee erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitystä sekä niihin läheisesti liittyviä toimialoja. Life Science -kiihdyttämössä kohdistetaan kehittämistoimia korkeakoulujen innovaatioprosesseihin sekä asiakaskohtaista, intensiivistä mentorointia ja valmennusta tarkasti valikoiduille korkeakoulujen tutkimusryhmille ja varhaisvaiheen kasvuyrityksille.

"Tehokkaan valmennuksen lisäksi myös verkottuminen toimialan kansallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin, rahoittajiin ja vertaistoimijoihin on erittäin oleellista Life Science -kiihdyttämön tavoitteiden ja toiminnan kannalta. Verkoston rakentaminen on käynnissä ja useiden toimijoiden kanssa on jo päästy konkretian asteelle", kertoo Life Science -kiihdyttämön operatiivisesta toiminnasta vastaava Tom Palenius Turku Science Park Oy:stä.

Kiihdyttämö käynnistyi aluksi EAKR-rahoitteisena hankkeena, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeessa luodaan Varsinais-Suomeen uudenlainen toimintaa tehostava ja korkeakoulujen, yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden alueellista yhteistyötä syventävä Life Science -kiihdyttämön yhteistoimintamalli. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy. Alueellisina hankepartnereina ovat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Åbo Akademi.

Hankkeen käynnistyessä kiihdyttämötoiminnan kohdealueena on ensisijaisesti Varsinais-Suomi. Kokemusten karttuessa toimintaa laajennetaan kansallisen yhteistyön puitteissa kattamaan koko Suomi.

"Turun seutu Suomen johtavana lääke- ja diagnostiikkakehityksen osaamiskeskittymänä haluaa omalta osaltaan olla toteuttamassa valtakunnallista terveysalan kasvustrategiaa toimialan kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamiseksi. Hankkeen jälkeen yhteistoimintamalli ja Life Science -kiihdyttämö jatkavat organisoituneena toimintana osana alueen innovaatioekosysteemiä", toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Life Science -kiihdyttämö esiteltiin Turku Science Park Oy:n järjestämässä 10:nnessä vuosittaisessa HealthBIO-seminaarissa.

Lähde: Turku Science Park Oy

Pia Mörk