Suomeen uusi avaruusasioiden neuvottelukunta

Neuvottelukunta vastaa muun muassa kansallisen avaruusstrategian käytännön toteutuksen seurannasta ja osallistuu Euroopan avaruusjärjestö ESAn ministerikokousten ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin.

Valtioneuvosto on asettanut 17.3.2016 avaruusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 1.4.2016–31.3.2019. Nykyisen neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy maaliskuun lopussa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi nimitettiin viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi sisäministeriöstä, osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriöstä, opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja Petri Liljaniemi ympäristöministeriöstä, tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitokselta, tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski Maanmittauslaitokselta, yksikön päällikkö Susan Linko Suomen Akatemiasta, johtaja Ilona Lundström Tekesistä ja toimitusjohtaja Harri Lähti Ruag Space Finland Oy Ab:stä Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:stä edustajana.

Lue lisää

Tekes koordinoi Suomen avaruustoimintaa. Lisää avaruuteen liittyvästä liiketoiminnasta, tutkimuksesta ja muista ajankohtaisista asioista, www.spacefinland.fi.

Kaj Nordgren