Suomalainen työelämä kannustaa kokeilevaan kulttuuriin – ideoinnin palkitsemisessa vielä parannettavaa

Suurin osa suomalaisista kokee, että työnantaja suhtautuu myönteisesti uusien työskentelytapojen kokeilemiseen. Ideoinnista ja yrittämisestä palkitsemista kaivataan kuitenkin nykyistä enemmän, kuten myös ideoiden keräämistä sekä niiden toteuttamista.

Työssäkäyvien suomalaisten mielestä yrittämisestä palkitseminen on tärkein asia, mitä organisaatio voi tehdä kokeilemiseen rohkaisevan ilmapiirin lisäämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen teettämän kyselyn mukaan joka kymmenes työntekijä kuitenkin kokee, ettei työpaikalla koskaan palkita yrittämisestä ja neljänneksen mukaan palkitsemista tapahtuu harvoin.

Suurin osa vastaajista (87 %) kertoo, ettei omalla työpaikalla ole lainkaan kokeiltu uusia työskentelytapoja, vaikka työnantaja suhtautuu myönteisesti työtapojen kehittämiseen sekä henkilöstön aloitteellisuuteen. Onnistuneissa kokeiluissa korostuivat matala kynnys ideoiden esittämiseen sekä yhdessä tekeminen niin työntekijöiden kuin muiden sidosryhmien kanssa.

- Suomalaisessa työympäristössä on kaikki valmiudet kokeilevammalle työkulttuurille. Tarvitaan vielä lisää rohkeutta ja uusia kokeiluja viedä ideat käytäntöön. Tekesin Liideri-ohjelmaan liitetyt yritysprojektit osoittavat että kansainvälisessä kasvussa on tärkeää johdon tuki, työntekijöiden ja asiakkaiden osallistuminen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä uudet kokeilevat tavat toimia, painottaa ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen

Avoin ja keskusteleva työkulttuuri on tärkeää organisaation uudistumisen kannalta. Kuitenkin vain noin kolmasosa vastaajista kertoo työpaikallaan olevan jokin keino kerätä aktiivisesti kehitysideoita. Myös ideoiden toteuttaminen jää usein vähemmälle, sillä vain joka kolmas organisaatio lähtee edistämään työntekijöiltä saatuja ideoita. Lisäksi vain joka kolmannella työpaikalla seurataan aktiivisesti ideoiden edistymistä ja mitataan tuloksia.

- Mahdollisuus avoimeen keskusteluun johdon kanssa koetaan usein riittäväksi keinoksi tuoda esille kehitysideoita, silloin johto ei vain vastaanota ideoita vaan myös tarttuu niihin. Tekesin Kiito-rahoituksessa  halutaan varmistaa että myös yrityksen johtaminen ja kyvykkyyksien hallinta on kunnossa kun haetaan kansainvälistä kasvua, Rouhiainen jatkaa.

SuomiAreenassa Työelämä 2020 -hanke ja Tekes järjestävät keskustelun, jossa pohditaan kokeilukulttuurin mahdollistavaa työkulttuuria. Mediavaikuttaja Maaretta Tukiaisen johdolla keskustellaan mm. luottamuksesta, kiittämisestä ja johtamisesta. Erehtyminen kielletty! & muita työelämän myyttejä -keskustelutilaisuus järjestetään Bepop-lavalla maanantaina 11. heinäkuuta klo 13.30–14.45. Keskusteluun voi osallistua Twitterissä käyttämällä #tottavaitarua-hashtagia.

Tutkimusyhtiö Cint toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 18–70-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista kesäkuussa 2016.

Lisätietoja

Nuppu Rouhiainen
Ohjelmapäällikkö, Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelma
puh. 050 5577 949, nuppu.rouhiainen (at) tekes.fi

Taustatietoja:

Rahoitusta bisneksen, johtamisen ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelman visiona on, että Suomessa on Euroopan parhaat uudistavat ja osallistavasti johdetut yritykset, jotka tarttuvat digitalisaation mahdollisuuksiin ja luovat kansainvälistä kasvua ihmisten avulla.

Eero Lukin