Sote-uudistus avaa loistavan mahdollisuuden innovatiivisille julkisille hankinnoille

Suomessa käytetään julkisiin hankintoihin vuosittain noin 35 miljardia euroa. Hallitus asetti hallitusohjelmassa tavoitteeksi, että summasta käytettäisiin 5 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Tämä merkitsisi huimaa lisäystä suomalaisten yritysten innovaatiotoiminnan kasvuun ja kilpailukyvyn parantamiseen.

”Sote-uudistus luo loistavan mahdollisuuden, jota meidän ei kannata jättää hyödyntämättä”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

”Sote-uudistus tarjoaa valtiolle ja kunnille erinomaisen tilaisuuden luoda innovatiivisten julkisten hankintojen avulla hyviä palveluja, jotka käyvät kaupaksi myös kansainvälisillä markkinoilla”, hän täsmentää.

Innovatiivisissa hankinnoissa kannustetaan toimittajia ja tilaajia tiiviiseen yhteistyöhön ja yhdistetään eri alojen osaamista jo palveluja suunniteltaessa. Näin tuottavuus paranee ja syntyy uusia palveluinnovaatioita ja palveluvientiä.

”Oivallinen win-win-win -tilanne, jossa sekä julkinen hallinto, palvelujen tuottajat että palveluja käyttävät kansalaiset voittavat”, Pekka Soini sanoo.

Hyviä esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat esimerkiksi etähoito, omahoito ja ikääntyvien ihmisten kotona asumista tukevat ratkaisut.

Etähoito vähentää kustannuksia ja helpottaa ihmisten asiointia. Samalla henkilökohtaista hoitoa tarvitseville jää enemmän aikaa ja hoitoon pääsy nopeutuu, kun jonot pienenevät. Kaikki voittavat tässäkin.

Oman terveyden tarkkailu ja arviointi on entistä helpompaa digipalvelujen avulla. Omahoito on tärkeä tekijä ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Omahoito pienentää myös jonoja ja keventää terveydenhuollon kuormitusta.

Tekes on edistänyt hankintaosaamista järjestämällä kuntien ja sairaanhoitopiirien johdolle ja hankintahenkilöstölle innovatiivisten julkisten hankintojen valmennusta. Hankintaosaamisen parantamisen lisäksi tarvitaan mekanismi, joka kokoaa ja jakaa kertynyttä osaamista, hyviä käytäntöjä ja ohjeita.

Anne Palkamo