Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hankkeille yhteiset rahoituskriteerit

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Sitra ovat sopineet noudattavansa yhteisesti laadittuja kriteerejä silloin, kun ne rahoittavat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hankkeita. Kriteerejä noudatetaan hankkeissa, jotka liittyvät Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanoon.

Tavoitteena on lisätä rahoittajakoordinaatiota sekä selkiyttää eri rahoittajien rooleja ja työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan rahoituksessa. Lisäksi tavoitteena on kanavoida rahoitusta Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian toimeenpanoon.

Yhteisten kriteerien avulla hankkeiden arvioijat ja hankehakijat voivat varmistaa, että hankkeet noudattavat kansallisia linjauksia. Kriteerit myös vähentävät/poistavat päällekkäisten tai ristiriitaisten kehittämishankkeiden rahoittamisen.

"Tekesin osalta tätä sovelletaan tulevissa tutkimushauissamme", sanoo johtava asiantuntija Raimo Pakkanen Tekesistä.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Anne Kallio, STM, puh. 029 51 63366

Kaupallinen neuvos Antti Eskola, TEM, puh. 029 50 64820

Budjettineuvos Jouko Narikka, VM, puh. 029 55 30017

Johtaja Antti Kivelä, Sitra, puh. 029 46 18265

Tietojohtaja Pekka Kahri, THL, puh. 029 52 46146

Johtava asiantuntija Raimo Pakkanen, Tekes, puh. 029 50 55829

Pia Mörk