Skaala panostaa energiatehokkuuteen ja palkkaa lisää väkeä

Ikkuna-, ovi- ja lasituotteisiin erikoistunut Skaala Group Oy on käynnistänyt historiansa laajimman investointiohjelman Ylihärmän tehtaillaan Kauhavalla. Lasinjalostuksen teknologiainvestoinnin myötä se uudistaa koko tuotantoprosessinsa. Tuloksena syntyy yhä energiatehokkaampia ja monipuolisempia tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin asiakastarpeisiin.

– Noin 14 miljoonan euron investointiohjelman rinnalla etenee vuoteen 2017 kestävä Cleantech-tuotteiden ja –ratkaisujen tuotekehitysohjelma, jonka budjetti on noin 8 miljoonaa euroa. Vaikka tuotantoprosessimme tulee yhä automaattisemmaksi, henkilöstömäärämme arvioidaan nousevan lähivuosina nykyisestä 550:sta 700:aan, Skaala-konsernin toimitusjohtaja Markku Hautanen toteaa.

Ikkunoiden energiatehokkuus kaksinkertaistuu

Yli puolet yhtiön toimittamista tuotteista on energiatehokkaampia kuin kansalliset normit edellyttävät. Skaalan uusin Cleantech-innovaatio, Skaala Alfa cLean, on kokonaisuus, jossa yhdistyvät energiatehokas ikkuna, älykäs ilmanvaihto ja tehokas lämmön talteenotto. Tuotteella pystytään ratkaisemaan puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvat sisäilmaongelmat huonekohtaisesti.

Suomessa määräysten mukainen ikkunan U-arvon minimitaso on 1.0 (W/m²K). Skaalan energiatehokkaimmissa tuotteissa U-arvo on nyt tasolla 0.50—0.60. Uuden teknologian avulla sen arvioidaan puolittuvan.

– Uuden sukupolven ikkuna- ja ovituotteiden ansiosta suomalaisen asumisen taso nousee. Tasainen lämpö, vedottomuus, hallittu ilmanvaihto, ääneneristys ja asumisturvallisuus taataan aiempaa kattavammin. Asukas arvostaa myös innovatiivisten ikkuna- ja oviratkaisujen suomia säästöjä energialaskussa, Hautanen korostaa.

– Uusi karkaisuteknologia mahdollistaa muun muassa ohutlasien karkaisun ja tuottaa perinteiseen karkaisuteknologiaan verrattuna optisesti parempaa lasia. Lisäksi se kuluttaa noin 40 prosenttia vähemmän energiaa perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, Hautanen sanoo.

Lasin jalostaminen uudella tavalla vähentää merkittävästi tuotanto- ja materiaaliprosessien CO2-päästöjä. Samalla myös kuljetusten määrä vähenee.

Noin 9 000 neliön tehdaslaajennusten myötä Ylihärmän tehtaiden kokonaispinta-ala nousee 33 000 neliöön. Investoinnin on suunniteltu valmistuvan elokuussa 2016.

Tekes on rahoittanut Skaalan kehitystoimintaa ja kansainvälistymistä useissa hankkeissa.

Kuva: Skaala / Alfa Clean -ikkunoiden mobiili hallinta

Eero Lukin