Sitran trendilista vuodelle 2016 on valmistunut

Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia hahmottelevan Sitran megatrendilistan päivitystyö on valmistunut. Tämän kertaisen päivitystyön aikana esille nousivat vahvasti globaali kestävyyskriisi, teknologian kiihtyvä kehitys ja sen vaikutukset yhteiskuntaan sekä globaalin jännitteisen ja arkisen keskinäisriippuvuuden syventyminen.

Vuonna 2016 Sitran megatrendilistassa tarkastellaan maailman ja Suomen kehitystä kolmen suuren muutosvoiman kautta: kiihtyvällä tahdilla kehittyvän teknologian, globaalin ja arkisen keskinäisriippuvuuden sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvän kestävyyskriisin kautta. Näiden kolmen linssin läpi pohditaan erilaisia ilmiöitä kuten tulevaisuuden työelämää, taloutta ja elintapoja sekä sitä, mitä muutokset tarkoittavat yksilöiden, organisaatioiden ja erilaisten kansainvälisiä toimijoiden näkökulmasta.

Lisätietoja: www.sitra.fi/megatrends

Megatrendilistan pääviestit kalvosettinä SlideSharestä: Megatrendit 2016

Eero Lukin