Sähköinen liikenne valtaa Turun ja Suomen!

Sähköisen liikenteen kehittäminen etenee Turussa ja kaupunki on aktiivisesti mukana myös kansallisessa ja eurooppalaisessa kehitystyössä. Turun Vanhalla Raatihuoneella julkistettiin tiistaina 21.6. Fiksun sähköisen liikkumisen manifesti, joka pohjautuu valtakunnallisen Älykäs sähköinen liikenne -hankkeen tuloksiin.

Älykäs sähköinen liikenne on Tekesin osarahoittama hanke, jonka avulla Turku edistää tavoitettaan olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040.

Manifesti viitoittaa Suomelle ja Turulle tietä kohti nykyistä parempaa liikkumisjärjestelmää. Maailman pääomat ja kehityspanokset ovat nopeasti siirtymässä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan. Turun ja koko Suomen on tartuttava tähän tilaisuuteen. Uusia puhtaita ja älykkäitä liikkumisen ratkaisuja on nykyistä voimallisemmin keksittävä, kehitettävä, kokeiltava ja otettava käyttöön Suomessa.

– Turussa sähköbussilinjan käynnistäminen kotimaisella kalustolla tänä vuonna on hyvä esimerkki uuden puhtaan teknologian käyttöönotosta. Olemme myös hankkineet kaupungin käyttöön sähköautoja ja laatineet suunnitelman 200 latauspisteen sijoittamiseksi Turkuun, kertoi Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

Äly mullistaa arkipäivän liikkumispalvelut

Fiksun sähköisen liikkumisen manifestin mukaan Turun ja koko Suomen tulisi myös nykyistä paljon tehokkaammin käyttää älykästä teknologiaa liikkumispalveluiden tarjoamiseen ja ohjaamiseen. Liikennesuunnittelun lähtökohtana on oltava liikkumisen palveluna ja liikkumispalveluiden kehittymistä on aktiivisesti tuettava esimerkiksi tarjoamalla kehittäjien käyttöön avointa tietopohjaa.

Liikkuminen on palvelu ja tämän palvelun tuottamisen, hankkimisen ja käyttämisen logiikka on vahvassa kehitysvaiheessa. Älykäs mobiiliteknologia mullistaa koko systeemin ja avaa loistavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Turun seudulla on hyvät valmiudet olla tämän kehityksen kärjessä, esimerkiksi Turun seudun joukkoliikenteen Fölin mobiililippujärjestelmä on jo alansa huippua, jakoi tunnustusta valtakunnallisen sähköinen liikenne hankkeen johtaja Elias Pöyry.

Kehitystä ohjataan sähköiseen liikkumiseen

Manifestin mukaan kaupunkisuunnittelussa tulee myös panostaa ratkaisuihin, jotka vähentävät tarvetta siirtyä pitkiä välimatkoja työn, palveluiden, virkistymisen tai harrastusten saavuttamiseksi. Julkisen vallan tulisi Suomessa muutenkin entistä vahvemmin ohjata kehitystä: sähköisten ajoneuvojen hankintaa on kannustettava taloudellisin ohjauskeinoin, liikkumispalveluiden hankinnassa on painotettava ympäristö- ja terveysvaikutuksia, julkinen liikenne on toteutettava hiilineutraalisti, sähköisiä yhteiskäyttöajoneuvoja on suosittava liikenne-. ja pysäköintijärjestelyissä. Turun uusilla asuinalueilla sähköinen liikkuminen suunnitellaan osaksi arkipäivää.

– Skanssin alueella sähköautojen latauspisteet tulevat kaikille pysäköintialueille ja osa sähköautoista tulee asukkaiden yhteiskäyttöön. Autojen lisäksi yhteiskäyttöön on tulossa myös aurinkosähköllä ladattavia tavarapolkupyöriä, joilla hoituu vaikka ostosreissu. Joukkoliikenne toteutetaan ratikalla tai sähköbusseilla ja pyöräilylle tehdään hyvät väylät, kertoi Skanssin projektipäällikkö Oscu Uurasmaa.

Turku ohjaa myös eurooppalaista kehitystyötä

Jotta suomalainen fiksun sähköisen liikkumisen kehitystyö voi menestyä, on sen myös liittouduttava hyvien kansainvälisten kehityskumppanien kanssa. Turku tarjoaa tähän nyt oivan mahdollisuuden Suomen ensimmäisen Civitas-hankkeen avulla. Civitas on Euroopan Unionin kestävän kaupunkiliikenteen ohjelma, jonka hankkeita ei Suomessa ole vielä toteutettu.

- Yhdessä Tukholman, Münchenin, Madridin ja Rusen kaupunkien sekä muiden kansainvälisten kehityskumppaneiden kanssa toteutettava hanke luo Turun johdolla eurooppalaista Liikkuminen palveluna mallia, jota kehitetään ja testataan hankkeen kaikissa kaupungeissa vuosina 2016–2020. Kaikki suomalaiset kehittäjät kutsutaan mukaan hyötymään hankkeesta, innosti kehittämispäällikkö Veivo.

Uutislähde: Turun kaupunki

Eero Lukin