RYM Oy muutti rakentamisen toimialaa

RYM Oy on vuonna 2009 perustettu rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö eli strategisen huippuosaamisen keskittymä. Yritykset ovat Tekesin tuella panostaneet noin 66 miljoonaa euroa RYM Oy:n kolmeen tutkimusohjelmaan. RYMin ohjelmien tuloksista löytyy useita kansainvälisen tason saavutuksia.

PRE-ohjelma vauhditti tietomallintamista. Monitieteinen Sisäympäristö-ohjelma nosti vahvasti esille käyttäjäkokemuksia varsinkin työ- ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Huhtikuussa päättyy EUE-ohjelma, jossa on luotu perustaa kaupunkikehittämisen uusille ekosysteemeille, liiketoimintamalleille ja kaupunkimallien käyttöönotolle.

- PRE-ohjelman paras saavutus oli infra-alan tietomallinnuksen standardin syntyminen. Se on kansainvälisen tason saavutus, joka loi pohjaa standardoinnille. Näin infra otti talonrakentamisen etumatkan kiinni tietomallinnuksen hyödyntämisessä, kertoo RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen.

Ohjelmasta tuli myös jatkohankkeita, esimerkiksi Skanskan ja Teklan Drumbeat-hanke oli jatkoa Drum-hankkeelle.

Oppimisympäristöistä kansainvälisen tason tutkimustietoa

Sisäympäristö-ohjelman tärkeimmäksi saavutukseksi Ahonen kertoo erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisen.

- Saavutus oli huima niin tutkimuksen kuin yritystenkin näkökulmasta. Ohjelmassa kertyi suuri määrä kansainvälisen tason tutkimustietoa. Suomen Yliopistokiinteistöt on saanut tuloksista hyötyjä omalle liiketoiminnalleen.

Sisäympäristöt-ohjelma oli myös hyvin poikkitieteellinen tuoden muun muassa käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteilijöitä insinöörien rinnalle.

Digitaalinen kaupunkisuunnittelu EUE-tutkimusohjelman kärkisaavutus

Aluekehitykseen liittyvissä digitaalisissa ratkaisuissa on saavutettu merkittäviä tuloksia lähtien olemassa olevien alueiden keilaamisesta aina avoimeen tietomallipohjaiseen aluemalliin ja sen tietovirtojen hallintaan, mikä perustuu päivittyvään 3D-malliin. Mallilla on kyetty osoittamaan, että avoin kaupunkimalli tehostaa merkittävästi muun muassa kaupungin ydinprosesseja, erityisesti kaupunkisuunnittelua ja siihen liittyvää vuorovaikutusta sekä rakennusvalvontaa.

Kaupunkimallikehityksessä, 3D virtualisoinnissa sekä digitaalisissa palveluissa ovat olleet mukana Aalto-yliopisto, Adminotech Oy, Elisa Oyj, Espoon kaupunki, Maanmittauslaitos/Paikkatietokeskus, Sito Oy ja SRV Oyj.

EUE-ohjelman laskelmat toivat Suomelle etua

Professori Seppo Junnilan johdolla EUE-ohjelmassa tehtyjen kaupunkisuunnittelun hiilikulutuslaskelmien tulosten perusteella IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) uusimman raportin sisältö muuttui Suomen etujen mukaisesti. Tämä IPCC:n raportti on voimakkaimmin koko maailman ilmastonmuutoksen ehkäisemistä ohjaava dokumentti.

SHOK muutti toimialaa

RYMin tavoitteena oli tehdä monitieteistä tukimusta, joka palvelisi toimialaa. Ahosen mielestä tässä onnistuttiin hyvin.
- Ennen RYMiä toimialan saama rahoitus Suomen Akatemialta oli vähäistä. RYMin myötä, ja osin sen puoltamana, rahoitusta Akatemiasta on myönnetty 8 miljoonaa euroa rakennusalalle.

RYM Oy:n toiminta päättyi 2016 vapaaehtoiseen selvitystilaan. Pääsyynä lopettamiseen oli julkisen rahoituksen loppuminen SHOK-yhtiöihin perustuneeseen innovaatiotoimintaan. Ahonen toivoo kuitenkin, että alan yritykset jatkavat panostustaan huippuosaamiseen yliopistojen tohtoriohjelmissa sekä kaupallistamiseen ja start-up-toimintaan.

Aiemmin julkaistuja uutisia Tekesin sivuilla:

Tietoa ohjelmista RYM Oy:n sivuilla:

Eero Lukin