Rovaniemellä kehitettiin yrityksiä workathlon-mallilla

Toistasataa yritystä ja yrityksiä tukevaa tahoa Pohjois-Suomesta kokoontui kaksipäiväiseen seminaariin ja työpajaan Rovaniemelle syyskuussa. Viisi yritystä työsti asettamiaan haasteita Workathlon mallilla. Työskentelyn lopputuloksena työpaikoille syntyi joukko toimenpide-ehdotuksia.

Workathlon-malli on luotu helpottamaan Työelämä 2020 -hankkeen lukuisten asiantuntijatahojen osaamisten hyödyntämistä yritysten tarpeisiin.  Mallissa ratkaistaan kahden päivän aikana yritysten itse asettamia haasteita tai unelmia. Rovaniemellä yrityksiä oli viisi; Santasport, Lapin Kansa, Lentävän Poron teatteri, Santa´s Hotell Santa Claus ja Bioenergia-alan konsepti. Yritysten haasteista löytyi myös paljon yhteistä: asiakkuudet, johtaminen, osallistuminen, digitaalisten työvälineiden parempi hyödyntäminen.

Seminaariyleisölle esiteltiin ensimmäisenä päivänä yritysten haasteet ja toisena päivänä työskentelyn tulokset. Varsinainen työskentely tapahtui luottamuksellisessa ilmapiirissä yritysten ja asiantuntijoiden kesken. Yhteinen työskentely koukutti ja intoa riitti illallisaikaan asti. Vetäjinä toimineet Tamora Oy:n Kirsi Parviainen ja Tom Hagelberg työstivät vielä ensimmäisen päivän työskentelystä koosteen aamun toimenpide-ehdotusten työstämistä varten.

Kaksipäiväisen tilaisuuden lopuksi työskentelyssä mukana olleet asiantuntijat esittivät toimenpide-ehdotukset ja työpaikkojen edustajat esittivät niihin vielä omat kommenttinsa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että yhteinen työskentely oli ollut hyödyllistä ja herättänyt monia ajatuksia eteenpäin vietäväksi.

Lisätietoa:

Nuppu Rouhiainen, Tekes

Eero Lukin