Rahoitusuutisia: Avustusennakko käyttöön,  Midcap-yritykset kategoriaksi ja kilpailuetu arviointikriteeriksi

Vuodenvaihde toi muutoksia Tekesin myöntämään yritysrahoitukseen. Tässä rahoitusmuutosten kolme kohtaa:

1) "Pienet suuret" Midcap-yritykset suurten yritysten rinnalle

Tekes ottaa käyttöön uuden yrityskokoluokan: "Suuret yritykset, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa". Nämä niin kutsutut Midcap-yritykset voivat hakea Tekesin t&k-rahoitusta samoilla rahoitusprosenteilla kuin suuryritykset, mutta Midcap-yrityksiltä ei edellytetä yhtä tiivistä verkottumista pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen avulla entistä paremmin edistää lupaavien "pienten suurten" suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja siitä syntyvää vientiä.

2) Arviointikriteeriksi kilpailuetu

Tekesin rahoituksen edellytyksenä on, että yritys tavoittelee kansainvälistä kasvua. Kaikissa yritysten t&k-projekteissa Tekes arvioi yrityksen kehitystyön vaikutusta yrityksen kansainväliseen kilpailuetuun eli siihen, miten yrityksen ratkaisu erottuu markkinoilla kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna. Aiemmin Tekes on arvioinut yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden uutuusarvoa. Kilpailuetu kääntää näkökulman kansainväliseen kilpailuun ja potentiaalisten asiakkaiden kiinnostukseen ostaa uutta ratkaisua.

3) Avustusennakko ja muutoksia rahoitustasoihin

Tekes kokeilee pk-yritysten pienissä de minimis -ehtoisissa projekteissa avustusennakkoa. Tällä vähennetään pk-yritysten siltarahoituksen tarvetta. Avustusennakko tarkoittaa sitä, että Tekes voi maksaa enintään 60 prosenttia yritykselle myönnetystä avustuksesta rahoituspäätöksen jälkeen projektin alussa.

Lisäksi Tekes nostaa suurten yritysten lainojen enimmäisrahoitustasoa 35 prosentista 50 prosenttiin projektin kokonaiskustannuksista.

Eeva Landowski